Biedrība “Asociācija “Ģimene”” Latvijā jau 15 gadus nemainīgi un nenogurstoši pilda sākumā iezīmēto misiju – “aicināt veidot uz stiprām ģimenēm balstītu sabiedrību, aktualizējot patieso vērtību nozīmi un ikvienas personas atbildīgas rīcības nepieciešamību.”

Ģimenes vērtības ikvienā solī

Ikviens, kurš iesaistījies šīs nevalstiskās organizācijas darbā, turpina rast risinājumus un atbalsta sistēmu jomās, kuras dibinātāji jau sākotnēji uzsvēra par pamatu asociācijas darbam – uz kristīgām vērtībām balstītas ģimenes, laulības un cilvēka dzīvības svētuma atjaunošana un stiprināšana Latvijas sabiedrībā.

Piecpadsmit darbības gadu laikā par galvenajiem uzdevumiem izvirzīti – sabiedrības izglītošana, ģimeņu atbalstīšana un stiprināšana, profesionāla atbalsta ģimenēm krīzes situācijās nodrošināšana, sadarbības uzturēšana ar valsts, pašvaldības organizācijām likumdošanas jomā. Asociācija caur dažādiem pasākumiem Latvijas sabiedrībā ir popularizējusi un stiprinājusi ģimenes vērtību un iestājusies par nepieciešamu labvēlīgas politikas ģimenes jautājumos veidošanu.

Asociācijas valdē esošie pārstāv viedokli, ka darbības pamatā jebkura iniciatīva, ideja balstīta un veidota uz pārliecību, ka ģimene ir sabiedrības pamats, laulība ir ģimenes pamats, bērni ir nākotne un cilvēks ir vērtība.

Pamats, uz kura darboties

Asociācijas “Ģimene” viena no dibinātājiem un ilggadējā vadītāja (2008.-2021.) Ilona Bremze stāsta, ka ierosme izveidot domubiedru grupu nāca agrīnajā liberālo vērtību lobēšanas posmā, kad satraucošās tendences politikā bija pamanījusi toreizējā Saeimas deputāte Inta Feldmane. “Viņa mūs toreiz sapulcināja un informēja, ka Saeimā notiek ļoti pamatīga liberālo vērtību lobēšana ģimenes vērtību jomā. Jau toreiz tās bija vairākas nevalstiskās organizācijas, kuras gāja pie deputātiem un savas vērtības mēģināja kaut kādā veidā dabūt likumprojektos. Inta mums teica, ka būtu nepieciešama arī konservatīvi domājošo cilvēku nevalstiskā organizācija, kura stāvētu no savas puses pretī un runātu ar deputātiem par to, ka tieši dabiska ģimene, laulība, cilvēka dzīvības vērtības ir jāsargā. Mēs visi ļoti aizdegāmies un uzreiz ķērāmies pie lietas un izveidojām šo biedrību.”

I.Bremze stāsta, ka viens no pirmajiem būtiskākajiem pagrieziena punktiem bija domubiedru politiskā griba iesniegt priekšlikumu par grozījumiem Satversmes 110. pantā un laulības jēdziena nostiprināšanu. Toreiz tas iezīmēja nepārprotamu valsts aizsardzību laulībai kā savienībai starp vīrieti un sievieti. “Paldies politiķiem, kas toreiz to izcīnīja, jo uz šīs bāzes arī mēs varējām tālāk darboties un tas kļuva par pamatu, uz kā noturēt daudzas tālākās iniciatīvas.

2022.gadā tālāko biedrības vadību pārņēma Rihards Kostigovs, kura pārliecība ir ka arī turpmāk ar katru iniciatīvu, ierosmi un publisko aktivitāti, Asociācija “Ģimene” turpinās “iestāties par Latvijas valsti, ģimenēm, fundamentālajām vērtībām”

“Mēs to darīsim gan caur sadarbību ar domubiedriem, politiķiem, gan caur īpašu ģimenes svētku organizēšanu, kuros izcelsim ģimenes vērtību, gan turēsim roku uz pulsa, lai nepamanīti neīstenojas sabiedrībā destruktīvi centieni graut to, kas ir svēts un kas ir pamats laulībai un ģimenei. Ikviens uzbrukums, ko piedzīvojuši tradicionālo un fundamentālo vērtību aizstāvji šo gadu laikā, ir tikai noasinājuši mūsu darbību un publisko aktivitāti.  Destruktīvais ideoloģiskais spiediens nemazinās, tas paliek viltīgāks, aktīvāks, daudzveidīgāks, tāpēc mans aicinājums ir katram, kas atrodas savā vietā un aicinājumā un kuram ir uzticēta atbildīga pozīcija, turpināt iestāties par tradicionālo un par dabīgo, neļaujoties manipulācijām,” uzsver R.Kostigovs.

Asociācija atgādina nepagurt

Asociācijas pastāvēšanas laikā mērķtiecīgi tikusi attīstīta sadarbība ar valsts politikas veidotājiem, nemitīgi tiem atgādinot par ģimeņu labklājību, bērnu tiesību un dzīvības vērtību kā prioritāti jebkurā politiskajā izšķiršanās un pieņemtajā lēmumā.

Demogrāfijas, ģimeņu un bērnu lietu apakškomisijas vadītājs, 14.Saeimas deputāts Jānis Grasbergs (Nacionālā apvienība) pievienojās domai, ka ieraugot vēstures lappusēs mēģinājumus locīt un mainīt vērtības, ikvienam ir jāstāv sardzē par ģimeni. “Jā, mums ir jāceļ labklājība, bet tas ir jādara ar vērtībām. Un bērns ir vērtība. Es bērnus uztveru par dāvanu un kad viņiem labi veicas, tā ir mana atlīdzība. Viens no Asociācijas “Ģimene” ieteikumiem Tautas ataudzes stratēģijā ir veidot apmācības, piemēram, par laulību. Piekrītu, ka tieši laulībā audzis bērns ir pasargātāks un ja bērnu audzināšanas pratību ieliks pareizās rokās, tas nesīs svētību un vērtības. Domājot par to, kas ir ģimene un ģimenes vērtības, esmu nonācis līdz Noasa stāstam, jo kā zinām – tajā tiek izglābta – ģimene. Tā bija Noasa sieva ar dēliem un viņu ģimenēm, tā ir paplašinātā ģimene. Šajā stāstā par plūdu beigšanos vēstnese bija dūja. Arī mums vajag šādus vēstnešus. Ticu, ka Asociācija “Ģimene” ir kā Noasa šķirsts, kurš var izglābt ne tikai ģimeni, bet tieši šo ģimenes jēdzienu,” turpina J.Grasbergs.

“Ģimene ir mans pavards, kur būt mīlētai, gaidītai, atbalstītai, cienītai un lolotai. Ģimene ir vieta, kur mums būt kopā savos priekos un bēdās,” pārliecināta ir 14.Saeimas deputāte Linda Matisone (Apvienotais saraksts) Viņa norāda, ka ir lietas, kurām nav jāmainās un viena no tām ir – “ģimenes jēdziens”, kas pēdējā laikā arī Latvijā tiek mēģināts sagrozīt. “Lai Asociācija “Ģimene” biedriem, draugiem pietiek spēka un gudrības pastāvēt un aizstāvēt pamatvērtības, kas mums ir dotas. Jo stipras ģimenes ir valsts pastāvēšanas pamatu pamats,” pauž L.Matisone.

“Latvija Pirmajā vietā” valdes priekšsēdētājs, 14. Saeimas deputāts Ainārs Šlesers uzsver, ka politiķi var izdarīt daudz, tomēr ir svarīgi, lai arī turpmāk gan Asociācija “Ģimene”, gan biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, arī baznīcas izdara “spiedienu labā nozīmē” rīkoties.

“Mums ir svarīgi šobrīd apvienoties vērtību jautājumos. Brīdī, kad Saeimā ir konservatīvo politiķu vairākums, neskatoties uz to, vai esam pozīcijā vai opozīcijā, aicinu sakārtot, piemēram, sabiedriskos medijus, jo ir nepieciešams saprast, kāpēc gada laikā, kamēr tika vākti paraksti par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē, Asociācijai “Ģimene” un “Latvijas Vīru biedrībai” netika dota iespēja reklamēt kampaņu. Mums ir jārīkojas, ne tikai jācer, ka viss būs labi. Un mēs nedrīkstam pazaudēt jauno paaudzi, jo Holivudas vērtības ir pārņēmušas jaunatnes prātus. Šodien tiklīdz tu iestājies par normālo, tevi sauc kāds par nenormālo, tomēr mēs nedrīkstam kautrēties skaļi pateikt, par kādām vērtībām mēs iestājamies,” tā A.Šlesers.

Ģimenes noteiks sabiedrību

LELB arhibīskaps Jānis Vanags norāda, ka šodien visi redzam, cik cīņa par vērtībām ir “asa un pat neparasta”. “Ir tik dīvaini, kad ir jācīnās ar rēgiem vai jāargumentē tas, kas ir pats par sevi saprotams. Reizēm ir pat grūti argumentēt to, kas visā cilvēces vēsturē ir bijis pašsaprotami, bet pēkšņi viss tiek konstruēts kādā vārdnīcā kā jēdzieni.

Runājot par tiem, kas cīnās par ģimeni, gribu lietot analoģiju, ka tie šinī zemē ir Tā Kunga Zemessardze un Asociācija “Ģimene” ir tās speciālo uzdevumu vienība.  (Jānis Vanags)

Laikā, kad pie mums ir “atcelšanas kultūras” vide un cīņa ir negodīga, es gribu Asociāciju “Ģimene” apsveikt, jo “svētīgi ir taisnības dēļ vajātie”. Paldies, ka jūs uzturat šo ideju un domu par ģimenes vērtībām dzīvu! Arī baznīcā ir ļoti daudz dažādas rūpes un citreiz var kaut kas aizmirsties, bet Asociācija “Ģimene” ir tā, kas vienmēr atgādina, ka mums ir jārūpējas par šīm ģimenes vērtībām,” sveicot biedrību jubilejā pauda J.Vanags.

LBDS bīskaps Kaspars Šterns norāda, ka Asociācija ar savu darbību mudina ikvienu apjaust, ka “viss sākas mūsu pašu ģimenē un mūsu laulībā”. Viņš norāda, ka dziļi tic tam, ka tas, kādas būs mūsu ģimenes, noteiks to, kāda būs mūsu sabiedrība un kādā pasaulē mēs dzīvosim. “Mana pārliecība, ko mācu saviem bērniem un arī draudzē, ir tāda, ka visa sākums ir ģimenē. Tāpēc mums visiem kopā ir jāveic divi svarīgi uzdevumi. Pirmais, lai šīs pamatvērtības tiktu definētas un ierakstītas mūsu valsts likumos un otrs, kas ir mūsu draudžu uzdevums – lai ģimenes jēdziens tiktu ierakstīts – sirdī. Paldies Asociācijai “Ģimene”, kas mūs uz to aicina. Ticu, ka mums visiem par to regulāri jāmāca, īpaši par attiecībām un laulību jāizglīto jaunieši. Pats galvenais – mums pašiem jārāda labs piemērs un ir jāiedvesmo sabiedrība par to, cik tas ir forši un kas tā par bagātību, ja tev ģimenē ir, piemēram, četri un pieci bērni,” tā K.Šterns.

Biedrība “Asociācija “Ģimene” izsaka pateicību katram domubiedram, atbalstītājam, kurš ir bijis kopīgā darbā šo 15 gadu laikā un kurš ir gatavs pievienoties darbam šobrīd un palīdzēt nosargāt dabīgu ģimeni kā Latvijas vērtību un konservatīvo pamatu!