4 balsis PAR,  1 PRET un 3 ATTURAS* – tādu artavu ceturtdien, 11.aprīlī Eiropas Parlamenta (EP) rezolūcijas balsojumā iedeva Latvijas EP deputāti, tā nostiprinot to vairumu, kas vēlas pilnībā legalizēt abortu veikšanu ar augstāko juridisko spēku. Kopumā savu pārliecinošo atbalstu tam, lai nākotnē abortu iekļautu ES Pamattiesību hartā pauda 336 EP deputāti (136 iebilda un 39 atturējās). Balsojums ir simbolisks, bet noteikti ar ietekmi nākotnē, un tieši tas satrauc dzīvības aizstāvjus arī Latvijā.

Tomēr, lai mainītu ES Pamattiesību hartu, iekļaujot tajā abortus, būtu nepieciešama visu dalībvalstu vienprātīga piekrišana. Tūlīt pēc balsojuma izdotā preses relīze pauda, ka “sievietēm ir pilnībā jākontrolē sava seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības,” tāpēc deputāti mudina Eiropas Padomi nodrošināt sievietēm tiesības uz likumīgu abortu. Šajā brīdī notiek arī spilgta atsaukšanās uz Francijas sperto soli nupat 4. martā, kļūstot par pirmo valsti Rietumeiropā, kuras konstitūcijā iekļautas tādas pašas tiesības uz abortu, kā tas kopš 2006. gada ir, piemēram, Centrāleiropas valstī Serbijā.

Pirms balsojuma iesniedz pilsoņu iniciatīvu

Tāpat dienu pirms šī rezolūcijas balsojuma tika reģistrēta Eiropas pilsoņu iniciatīva “Mana balss, mana Izvēle: par drošu un pieejamu abortu”. Plašās izvērstās kampaņas mērķis ir padarīt sieviešu dzīvi Eiropā “brīvāku, drošāku un labāku”, jo – “Abortu pieejamības trūkums daudzās Eiropas daļās ne tikai pakļauj sievietes fizisku apdraudējumu riskam, bet arī rada pārmērīgu ekonomisku un garīgu stresu sievietēm un ģimenēm, kas bieži vien atrodas apstākļos, kad nevar atļauties abortu. Ir dokumentēts, ka reproduktīvās aprūpes traktēšana kā greznība nesamazina abortu skaitu, tas vienkārši mudina sievietes meklēt nedrošus abortus,” aprakstīts šajā pilsoņu iniciatīvā.

Tālāk uzsvērts, ka ir jāmaina pašreizējie apstākļi un tādēļ Eiropas Komisija tiek lūgta iesniegt priekšlikumu par finansiālu atbalstu dalībvalstīm, kuras spētu veikt drošu grūtniecības pārtraukšanu ikvienam Eiropā, kuram joprojām nav pieejams drošs un likumīgs aborts. Tendenciozās iniciatīvas uzsaukums ir, ka līdz šim neskaitāmas sieviešu dzīvības un iztikas līdzekļi tiek izdzēsti, jo trūkstot piekļuves drošam abortam. “Tas ir jāpārtrauc. Ar šo Eiropas pilsoņu iniciatīvu mēs virzīsimies uz taisnīgāku politiku, kas līdzjūtīgāk un konkrētāk pauž mūsu Eiropas vērtības.”

Jāizceļ vairāk ģimeņu asociāciju nozīme

Eiropā dzīvību atbalstošās kustības pauž dziļu nožēlu un bažas par iniciatīvu virzīšanu, rezolūcijas iekļaušanu balsojumā un tā rezultātu. Jāmin, ka jau pirms diviem gadiem, kad Francija sāka savu prezidentūru ES, tās prezidents E.Makrons EP pauda atbalstu šādai rezolūcijas idejai un vēlamajām izmaiņām Hartā. Tālākais solis, ko visai Eiropai parādīja Francija, bija marta absolūti pārliecinošā vairākuma balsojums par abortu tiesību iekļaušanu savas valsts konstitūcijā. Šajā vakardien balsojumu piedzīvojušajā rezolūcijā šis fakts ir minēts pat vairākas reizes.

“Šis balsojums ir nekas vairāk kā ciniska politiska pozīcija pirms Eiropas vēlēšanām. Abortu jautājums nav EP kompetencē. Iestādes ES līmenī ir saistītas ar subsidiaritātes** principu, kas aizsargā dalībvalstis pieņemt tiesību aktus savā jurisdikcijā. Šim balsojumam nav materiālā un prakstiskā ietekme, izņemot ideoloģiskā atbalsta aģitāciju priekšvēlēšanu laikā,” tādu viedokli pauž FAFCE (Eiropas Katoļu ģimeņu asociāciju federācija) prezidents Vincenzo Bassi. Federācija, kurā ir 19 dalīborganizācijas no 14 valstīm skaidro, ka notikušais vērtējams kā politisks aicinājums bez juridiskas ietekmes un tiesības uz atteikšanos veikt abortu pārliecības dēļ jau ir nostiprinātas ES Hartā kā pamattiesības.

“Šai rezolūcijai nav juridisku seku un abortus nevar pievienot ES Hartai, jo tas būtu pretrunā Hartas garam, kā arī tajā jau atzītajām pamattiesībām. Joprojām ir tā, ka aborts nav pamattiesība, jo nav tādas lietas kā tiesības atņemt dzīvību. Lai reāli mainītu ES Pamattiesību hartu, Eiropas Savienības līgumiem ir jāpieņem grozījums ar visu dalībvalstu vienprātīgu apstiprinājumu,” skaidro federācijas pārstāvji. 

Kā zināms, Eiropas Cilvēktiesību konvencija 2. pantā skaidri un nepārprotami norāda, ka: “Ikviena tiesības uz dzīvību aizsargā likums. Nevienam nedrīkst tīši atņemt dzīvību”. ES Pamattiesību hartā ir teikts vēl īsāk: “Ikvienam ir tiesības uz dzīvību.”

FAFCE prezidents Vincenzo Bassi piebilst, ka “pat Eiropas Cilvēktiesību tiesa un neviena starptautiskā tiesa neatzīst tiesības uz abortu. Vakardienas rezulūcija būtībā ir tikai manifests ideoloģisku mērķu sasniegšanai un tā noteikti nekalpo nevienai sievietei vai bērnam Eiropas Savienībā. Tas nav par sieviešu tiesību atbalstīšanu, bet gan par sieviešu izmantošanu kā politisku bandinieku. Sievietes viņu grūtajās situācijās ir jāatbalsta, nevis jāatstāj izolētas. Turklāt ģimeņu asociāciju tīkli ir jānovērtē kā galvenie varoņi, esot klātesošiem sievietēm, kuras jūtas vientuļas un ir grūtībās.”

FAFCE pauž daudzu dzīvības aizstāvības organizāciju nostāju, uzsverot, ka savā darbā mums ir jāveicina patiesa dzīvības izvēle, informējot un piešķirot resursus ģimenei, kas kalpo kopējam labumam. Ir iespējams būt par dzīvību un dzīvi, un arī par to izvēli, lai sievietes radītu bērnus un Eiropas kopienas augtu caur jaunām dzīvībām. “Konkrēta sociālā politika, kas atbalstītu sievietes un bērnus, sasniegtu daudz vairāk nekā ideoloģiskas deklarācijas, kurām nav nekādas ietekmes uz realitāti,” noslēdz V.Bassi.

Latvija aicināja savus EP deputātus neatbalstīt rezolūciju

“Mēs zinām, ka valstīs, kuras cenšas saglabāt normālas, cilvēciskas vērtības, ir daudz ārsti, kuri abortus neveic. Ja viņu tiesības netiks aizstāvētas, tad pret šiem ārstiem tiks veikta vardarbība, piemēram, mobings, lai piespiestu viņus  darboties pret savu pārliecību. Tas absolūti neatbilst Eiropas vērtībām, kur katrs cilvēks tiek uzklausīts un respektēts,” tādu viedokli paudis Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsārsts Dr. Gints Lapiņš.

Viņš ir viens no tiem, kas pievienojies vairāk nekā 100 Latvijas NVO, ārstiem un 5245 privātpersonām***, kas trešdien, 10. aprīlī nosūtīja aicinājumu Latvijas EP deputātiem balsot pret mākslīgā aborta iekļaušanu ES Pamattiesību hartā.

“Laikā, kad Latvijā sasniegts zemākais dzimstības rādītājs pēdējo 100 gadu laikā, Eiropas Savienība prioritāri vēlas veicināt mākslīgā aborta pieejamību Eiropā, tostarp Latvijā. Rezolūcijas priekšlikums izceļ sievietes tiesības, bet nerunā par to, ka sievietes ķermenī grūtniecības laikā atrodas jau dzīvība, kas ir cits ķermenis ar atšķirīgu un unikālu DNS. Kamēr zinātnieki apstiprina embrija sirds darbību jau grūtniecības 4-6 nedēļā un zinātne atklāj, piemēram, dzīvības salūtu  kurš rodas brīdī, kad olšūna tiek apaugļota, kā arī to, ka pat abortētā embrija (bērna) šūnas paliek mātes ķermenī uz vairākiem desmitiem gadu,  ES izvairās runāt par embrija (bērna) tiesībām. Rezolūcijā arī netiek atrunātas tēva tiesības, kā arī ārsta tiesības neveikt abortus,” tā norāda Memorandā par ģimenes vērtību stiprināšanu apvienojušies dalībnieki, kas atklātā vēstulē uzrunāja EP deputātus balsot PRET minētās rezolūcijas virzību.

Kāda ir Rezolūcijas būtība

EP deputāti, kas ierosina un atbalsta šo rezolūciju vēlas, lai Hartas 3. pantā tiktu izdarīti grozījumi, kas noteiktu, ka “ikvienam ir tiesības uz ķermeņa autonomiju, brīvu, informētu, pilnīgu un vispārēju piekļuvi seksuālajai un reproduktīvajai veselības aprūpei un visiem saistītajiem veselības aprūpes pakalpojumiem bez diskriminācijas, tostarp piekļuvi drošam un likumīgam abortam. ”

Rezolūcijas tekstā dalībvalstis tiek mudinātas pilnībā dekriminalizēt abortus saskaņā ar 2022. gada PVO vadlīnijām, kā arī novērst un apkarot šķēršļus abortiem, aicinot īpaši Poliju un Maltu atcelt savus likumus, kas tos aizliedz un ierobežo. Deputāti nosoda faktu, ka dažās dalībvalstīs ārstniecības personas un dažos gadījumos veselas medicīnas iestādes noraida abortu, pamatojoties uz “sirdsapziņas” klauzulu.

Rezolūcijas kodolā minēts, ka abortu metodēm un procedūrām jābūt obligātai ārstu un medicīnas studentu mācību programmas sastāvdaļai, kā arī dalībvalstīm būtu jānodrošina piekļuve  visaptverošai un vecumam atbilstošai seksualitātes un attiecību izglītībai. “Ir jānodrošina pieejamas, drošas un bezmaksas kontracepcijas metodes un piederumi, kā arī ģimenes plānošanas konsultācijas, īpašu uzmanību pievēršot neaizsargāto grupu sasniegšanai. Nabadzībā dzīvojošās sievietes nesamērīgi ietekmē juridiskie, finansiālie, sociālie un praktiskie šķēršļi un ierobežojumi abortiem,” norāda EP deputāti, kas atbalsta rezolūciju.

Īpašu satraukumu rada jau atklātie nodomi pārtraukt ES finansējumu grupām, kas ir pret abortu veikšanu. EP preses relīzē teikts – “Deputāti ir nobažījušies par ievērojamo finansējuma pieaugumu pret dzimumu un pret izvēli vērstām grupām visā pasaulē, tostarp ES. Viņi aicina Komisiju nodrošināt, lai organizācijas, kas cīnās pret dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, tostarp reproduktīvajām tiesībām, nesaņemtu ES finansējumu. Dalībvalstīm un pašvaldībām jāpalielina izdevumi programmām un subsīdijām veselības aprūpes un ģimenes plānošanas pakalpojumiem.”

*Inese Vaidere (Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa), Ivars Ījabs (“Renew Europe”), Andris Ameriks (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa), Nils Ušakovs (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa)  – PAR, Sandra Kalniete (Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa) – PRET, Roberts Zīle (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa), Dace Melbārde (Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa), Tatjana Ždanoka – ATTURAS

**Eiropas Savienības īstenots kompetences sadales princips, kura mērķis ir nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa saikni ar iedzīvotājiem tuvāku varas institūciju.

***107 NVO, 88 draudzes, vairāki desmiti uzņēmumu un 5245 privātpersonas, kuras pievienojušās Memorandam par ģimenes vērtību stiprināšanu