“Civilās savienības likumprojekts sabiedrību vairāk šķels un var radīt turpmāku spriedzi starp liberālā un konservatīvā spārna pārstāvjiem,” pauž jurists Kaspars Herbsts, norādot, ka konservatīvās nevalstiskās organizācijas uzskata, ka vēl aizvien līdz galam netiek atklāti CSL virzīšanas patiesie mērķi. Jurists pauž pārliecību, ka šī skandalozā likumprojekta plašākais plāns ir panākt viendzimuma laulību ieviešanu Latvijā un šis ir tikai viens no soļiem, lai to varētu legalizēt.

“Es aicinu deputātus pieturēties pie viena dzimuma kopā dzīvojošo problēmjautājumu atrisināšanu speciālajos likumos, jo ir pārspīlēts viedoklis, ka bez šī “jumta likuma” (CSL) to nav iespējams izdarīt. Pirmkārt, būtu jāapzina to problēmu loks, ko likumdevējs vēlas risināt un tikai tad skatīties, kā šos jautājumus var atrisināt bez laulību un paralēlā institūta ieviešanas. Brīdī, kad tapa šis CSL, es veicu izpēti, salīdzinot to ar civillikuma laulāto personisko un mantisko attiecību regulējumu. Ieraudzīju, ka praktiski katrs likumprojekta pants gandrīz 1:1 atbilst kādiem no pantiem par laulāto mantisko un personisko attiecību regulējumu. CSL ir laulības surogātversija, un nepiekrītu, ka tas neietekmēs laulību. Tas noteikti var vājināt un devalvēt laulību!

Aicinu atcerēties deputātus, ka laulība Satversmē ir konstitucionāla ranga vērtība un mēs nedrīkstam pieļaut darbības, kas to var vājināt. (K.Herbsts)

Tāpēc aicinu kritiski vērtēt šo likumprojektu, tas noteikti nav sabiedrības diskusiju rezultāts, tas ir ministru ierēdņu steigā izstrādāts likumprojekts, kas radīs šķelšanos un spriedzi sabiedrībā,” šādu viedokli jurists pauda otrdien, 6. decembra Juridiskās komisijas sēdē, kuras izskaņā tika lemts nepārņemt un neturpināt 13. Saeimā sākto darbu pie Civilās savienības likumprojekta.

Daļa deputātu komisijā pārstāvēja viedokli, ka likumprojekta skatīšana ir jāturpina, jo Saeimai ir jāpilda Satversmes tiesas lēmumus, kas prasa aizsargāt visas ģimenes – arī viendzimuma partneru. Biedrības “Asociācija “Ģimene” pārstāve Elīna Kārkla komisijas sēdē skaidroja, ka “ST spriedums, par tēva atvaļinājuma piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu mātes viendzimuma partnerei ir izpildīts, veicot grozījumus Darba likuma 155.pantā, kas ir pieņemts šī gada 16. jūnijā.” Viņa uzsvēra, ka aicinājumu neatbalstīt CSL virzību 14. Saeimā vienprātīgi izsaka vēl 48 NVO.

“Pašreizējais ST priekšsēdētājs Aldis Laviņš savās atsevišķajās domās minētajā lietā, ir paudis, ka ST ir paplašinājusi apstrīdētās normas mērķi un ieteikusies demokrātiski leģitimētā likumdevēja darbības sfērā, tas ir nopietns signāls. ST būtībā ir pārkāpusi varas dalīšanas principu, šajā lietā toreiz tika pieaicināti ļoti vienpusēji speciālisti, tai skaitā psihologi, kas sniedza nepatiesu informāciju, ka tēvu var aizvietot ar jebkuru citu cilvēku jeb, piemēram, mātes partneri – sievieti, lai gan statistika pierāda, ka bērniem šādās ģimenēs uzaugot, pastāv 9x lielāka iespēja nepabeigt skolu, 5x augstāks pašnāvības risks, 32x augstāks klaiņošanas risks, 20x augstāks uzvedības traucējumu risks,” viedokli plašāk skaidroja E.Kārkla. Viņa uzsvēra, ka tādā veidā ST spriedums, ne tikai pārkāpj varas dalīšanas principu, bet arī balstās uz nepareiziem pieņēmumiem, tostarp CSL tika izstrādāts, pārkāpjot labas pārvaldības principus, kas noteikti Valsts pārvaldes iekārtas likumā, “maldinot TM izveidotās darba grupas locekļus un sabiedrību, kā arī 13. Saeimas deputātus, un metot korupcijas ēnu uz minētā likuma izstrādes procesu.”

Uz biedrības “Asociācija “Ģimene” uzdoto jautājumu, kā tas nākas, ka šobrīd Latvijā Administratīvā tiesa turpina konstatēt ģimenes attiecības viendzimuma pāriem, Cilvēktiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska sniedza atbildi, ka tas notiek “balstoties uz to interpretāciju, kādu ir devusi ST, pamatojoties uz Satversmi. Mums ir jāciena tiesu neatkarība un izšķiršanās par šādu jautājumu risinājumu, kamēr netiek piedāvātas citas alternatīvas no likumdevēja puses, kā šo sakārtot.”

D.Palčevska, skaidrojot TM nostāju, uzsvēra, ka Latvijas tiesību sistēmā ir nepieciešams plašāks regulējums visu ģimeņu aizsardzībai un tas ir likumdevējam pienākums nodrošināt, tostarp viena dzimumu ģimeņu aizsardzību – juridisku, sociālu un ekonomisku. “Viena no lietām, ko paredz šis likumprojekts, ir, ka pilngadīgām divām personām būtu iespēja dibināt savienību, ko piedāvāts nosaukt par civilo savienību un šo te savienību noslēgt pie notāra, kurš reģistrētu un ievadītu tālāk datus fizisko personu reģistrā un noslēgtā savienība kļūtu redzama valstij un tad arī varētu domāt tālāk par citiem pasākumiem.” TM ieskatā šis likumprojekts ir vērsts uz to, lai izpildītu ST doto uzdevumu likumdevējam un kā minēja D.Palčevska, CSL varētu būt kā iedvesma, kuru pielāgot un attīstīt pie pārņemšanas Saeimā. “Tā kā viena dzimuma personām nav iespēja noslēgt laulību, šis likumprojekts dotu šo iespēju – ekskluzīvu iespēju viendzimuma personām reģistrēt attiecības. TM ieskatā šis tika nosaukts kā “jumta likumu”, kas pasaka, kādas ģimenes formas valsts atzīst, bez tā ir ļoti grūti citiem neskaidriem jautājumiem piešķirt aizsardzību citos nozaru likumos (piemēram, Pacientu tiesību likumā),” tā D.Palčevska.

Juridiskās komisijas deputātu balsojums izvērsās 5:5 abās balsojuma reizēs, tāpēc CSL netika tālāk pārņemts. Viens no deputātiem, kas balsoja “pret” Kristaps Krištopāns (LPV) izteica viedokli, ka, viņaprāt, “sabiedrības konsensus ir pret šo likumu, mums deputātiem raksta e-pastus un visi ir pret šo CSL. Priekšvēlēšanu laikā notika parakstu vākšana par ģimenes jēdziena stiprināšanu, un tur savākti tika 58 222 paraksti.”

Uzziņai:

Balsojuma rezultāti 6. decembra Juridiskās komisijas sēdē jautājumā par CSL tālāk pārņemšanu 14. Saeimā:

Pret balsoja: Edmunds Teirumnieks (NA), Atis Deksnis (AS), Kristaps Krištopans (LPV), Gunārs Kūtris (ZZS), Igors Judins (ST)

Par balsoja: Atis Švinka (PRO), Edgars Zelderis (PRO), Andrejs Judins (JV), Inese Kalniņa (JV), Agnese Krasta (JV)