Publicējam Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai dalībnieku – 5245 privātpersonas, 107 nevalstiskās organizācijas, 88 draudzes, 58 uzņēmumi aicinājumu Saeimas deputātus neatbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto un balsošanai nodoto astoņu likumprojektu pakotni, ar kuru paredzēts ieviest jaunu tiesību institūtu – partnerības institūtu.

Kā pierāda citu valstu pieredze, partnerattiecību regulējuma pieņemšana ir bīstams solis uz plašām un neatgriezeniskām izmaiņām sabiedrībā. Šāds institūts neaprobežosies tikai ar ziņojumā Saeimas Juridiskajai komisijai norādītā veidā, “kādā juridiski nostiprināt divu pilngadīgu personu attiecības un paredzēt noteikta veida sociālo un ekonomisko aizsardzību”.

Partnerattiecību reģistrācijai drīz sekos prasības pēc “viendzimuma laulībām” un pēc bērnu adopcijas viendzimuma pāriem un citām “tiesībām”, kas apdraudēs LR Satversmē ierakstīto izpratni par laulību.

Mēs uzsveram, ka LR Satversmes 110.pants aizsargā laulību, kas tiek noslēgta starp vīrieti un sievieti. Un redzot citu valstu pieredzi, mēs zinām, ka šobrīd Latvijas sabiedrība un Saeimas deputāti tiek maldināti, jo netiek pateiktas sekas, ko radīs šī likumprojekta pakotnes pieņemšana.

Pieņemot partnerattiecību regulējumu, kur arī viendzimuma pāri varēs reģistrēt savas attiecības, pastāv nopietns konstitucionāls apdraudējums. Un tas noteikti nav sabiedrības un Latvijas interesēs.

Valstīs, kas ieviesušas viendzimuma partnerattiecību regulējumu:

  • tiek ierobežota vārda un ticības brīvība – notiek tiesvedības pret mazajiem uzņēmējiem, politiķiem, mācītājiem un citiem cilvēkiem, kuri vēlas dzīvot saskaņā ar savu reliģisko pārliecību;
  • sieviešu sporta veidos piedalās bioloģiski vīrieši, kuri sevi iedomājas esam par sievietēm un fiziskā pārspēka dēļ ieņem pirmās vietas;
  • bērniem tiek mācīts, ka viņi nav piedzimuši kā zēni vai meitenes, un ka viņi var izvēlēties, kas viņi vēlas būt, tādējādi veicinot bērnu dzimumidentitātes traucējumus;
  • pusaudžiem tiek doti pubertāti bloķējošie un pretējā dzimuma hormoni bez vecāku ziņas, un viņu vecāki nepiekrišanas gadījumā var tikt administratīvi sodīti vai pat var būt uzsākta kriminālvajāšana.

Līdzīgi, kā mēs esam iestājušies pret jau agrākajiem centieniem virzīt un apstiprināt Partnerattiecību likumu, Dzīvesbiedru likumu, Civilās savienības likumu, arī šī regulējuma pieņemšana ietekmēs bērnu tiesības un labākās intereses, jo katram bērnam ir vajadzīgs tēvs un māte.

Atgādinām, ka laulības institūts Latvijas likumdošanā nepastāv tikai tāpēc, ka tas vēsturiski tur ierakstīts un tiek turpināts tikai kā tradīcija. Galvenais iemesls šim institūtam ir bērna dabīgo tiesību aizstāvība. Tās ir bērna tiesības augt ar viņu bioloģiskajiem vecākiem un vecāku pienākumu stiprināšanu.

Pretēji Tieslietu ministrijas apgalvotajam ziņojuma sākumā, proti, ka šāds jauns tiesību institūts ir nepieciešams, “lai izpildītu Satversmes tiesas 2020. gada 12. novembra spriedumu lietā Nr. 2019-33-01 utt.”, minētais spriedums, kas piešķīra paternitātes atvaļinājumu nevis bērna tēvam, bet mātes partnerei, ir izpildīts, izdarot grozījumus Darba likuma 155. pantā.

Ar satraukumu vērojot sarūkošos dzimstības rādītājus Latvijā, varam tikai atkal un atkal uzsvērt laulības institūta un dabiskas ģimenes izpratnes nozīmi. Uzskatām, ka tik nozīmīgs jautājums kā laulības un ģimenes jēdziens, ar to saistītās valsts pamatvērtības un ietekme uz demogrāfiju ir jāizlemj tautas nobalsošanā, nevis šādā steidzamības kārtā iesniegtam un virzītam likumprojektam.

Aicinām Saeimas deputātus balsot pret 16 likumprojektu pakotni, kas paredz jauna tiesību institūta partnerības ieviešanu.

Memoranda ģimenes vērtību stiprināšanai dalībnieki:

107 nevalstiskās organizācijas

88 draudzes

58 uzņēmumi

5245 privātpersonas