Par ko balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās?

Labi informēti un aktīvi pilsoņi, kuri tic savai ietekmei [...]