Vairāk nekā 50 tūkstoši pilsoņi Latvijā uzskata – tās ir tautas tiesības noteikt ģimenes jēdziena nākotni!

Vēlētāju iniciatīvas “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” iesniedzējs “Latvijas Vīru biedrības” vadītājs Andars Ignacs uzskata, ka sasniegtais parakstu skaits – 50 tūkstoši, ir ievērojams un atspoguļo nozīmīgas tautas daļas attieksmi pret Satversmes tiesas vēlmi uzspiest tādu ģimenes jēdzienu, par kuru tauta nav lēmusi demokrātiskā referendumā.

Parakstu vākšana par tautas nobalsošanas ierosināšanu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu Satversmē norisinās līdz 2022. gada 29. jūlijam un paredz veikt precizējumus Satversmes 110. pantā, izsakot to šādā redakcijā:

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti — un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem.”

Demokrātisks parakstu vākšanas process notiek laikā, kad Saeimā negodīgā veidā, rīkojoties pretēji vēlētājiem iepriekš dotajiem solījumiem un tirgojoties ar ietekmi, tiek virzīts Civilās savienības likumprojekts, kas paredz izveidot laulības surogātinstitūtu, nosaucot to par civilo savienību.

Latvijai šobrīd ir vajadzīgas stipras ģimenes un droša vide bērnu radīšanai un audzināšanai, lai Latvija nepiedzīvotu vēl dramatiskāku demogrāfisko lejupslīdi, kāda tā ir šobrīd”, uzskata biedrības Asociācija “Ģimene” vadītājs Rihards Kostigovs. “Mums ir jārūpējas par dabiskas ģimenes aizsardzību vairāk nekā jebkad agrāk, redzot to, kādas sekas daudzās pasaules valstīs radījusi liberāli orientēta politika – kur sportā ar sievietēm sāk sacensties bioloģiskie vīrieši, iznīcinot godīga sporta principus, kur bērniem jau bērnudārzā tiek stāstīti ar seksualitāti un dzimuma identitāti saistītie jautājumi, kas neatbilst viņu vecumposmam un attīstībai, kur pusaudžiem bez vecāku piekrišanas tiek doti pubertāti bloķējoši preparāti un dzimuma maiņas hormonu preparāti u.c. Tas viss ir sācies ar pirmo soli, kurā nav nosargāta dabiska ģimene un ir valstiski atzītas viendzimuma partnerattiecības. Laulības institūta pārdefinēšanai un surogātversiju radīšanai vienmēr ir negatīvas sekas, ko visskaudrāk izjūt tieši bērni.”

Pianists un komponists Vestards Šimkus uzsver: “Dzīvības labākais un laimīgākais šūpulis objektīvi ir dabiska ģimene – tētis, mamma un viņu bērni. Dekonstruējot ģimenes jēdzienu, mēs varam radīt tikai nelaimes un iznīcības pilnu nākotni. Tieši tāpēc es parakstījos par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē un es lūdzu to izdarīt ikvienu.”

Plašāku sarunu ar pianistu un komponistu Vestardu Šimkus par konservatīvajām vērtībām sarunu cikla “T-elpas” ietvaros skatieties šeit vai lasiet šeit.

Aicinājumu parakstīties par ģimenes jēdziena nostiprināšanu ir izteikuši ļoti daudzi sabiedrībā zināmi un cienījami cilvēki – kristīgo konfesiju līderi, tostarp LELB arhibīskaps Jānis Vanags, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, LBDS bīskaps Kaspars Šterns, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, nevalstisko organizāciju un partiju pārstāvji, dažādu jomu speciālisti un Latvijas ģimenes u.c.

Klausies argumentācijas un viedokļus arī mūsu Spotify kanālā – 

Ikvienam pilsonim līdz š.g. 29. jūlijam ir iespēja paust savu viedokli, parakstoties par tautas nobalsošanas ierosināšanu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu Satversmē, elektroniski vai papīra formā jebkurā pašvaldībā.