Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma “Saeimas kārtības rullis” 39. panta otro daļu 14. Saeimas deputātiem, iespējams, būs jālemj par Civilās savienības likumprojekta izskatīšanas turpināšanu, 48 nevalstiskās organizācijas aicina neturpināt Civilās savienības likumprojekta (turpmāk – CSL) izskatīšanu 14. Saeimā pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

  1. Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2019-33-01 par tēva atvaļinājuma sakarā ar bērna piedzimšanu piešķiršanu mātes viendzimuma partnerei ir izpildīts, veicot grozījumus Darba likuma 155. pantā, kas ir pieņemti 16.06.2022.[1]
  2. Pašreizējais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš atsevišķajās domās lietā Nr. 2019-33-01 norādīja, ka “Satversmes tiesa, pirmkārt, ir paplašinājusi apstrīdētās normas mērķi un, otrkārt, ietiekusies demokrātiski leģitimēta likumdevēja darbības sfērā.”[2]
  3. CSL tika izstrādāts, pārkāpjot labas pārvaldības principus, kas noteikti Valsts pārvaldes iekārtas likumā, maldinot Tieslietu ministrijas izveidotās darba grupas locekļus[3] un sabiedrību, kā arī 13. Saeimas deputātus, un metot korupcijas ēnu uz minētā likuma izstrādes procesu.[4]
  4. CSL paver iespēju logu negodprātīgā veidā iegūt uzturēšanas atļauju tostarp Latvijas valstij nelojāliem citu valstu pilsoņiem. Likumprojekts paredz vienkāršotu kopdzīves reģistrācijas procesu un neparedz jebkādu pāra attiecību vai nopietnas apņemšanās pārbaudi.
  5. Aicinām ņemt vērā 58 222 Latvijas pilngadīgo pilsoņu izteikto vēlmi nostiprināt Satversmē ģimenes jēdzienu, tādējādi labojot Satversmes tiesas pieļauto kļūdu apstrīdētās normas mērķa paplašināšanā un ģimenes jēdziena pārdefinēšanā.

Lemjot nepārņemt CSL, 14. Saeimas deputāti izvairīsies no daudzām laikietilpīgām un neauglīgām diskusijām un varēs pievērsties aktuālo Latvijas ekonomikas, demogrāfijas un drošības jautājumu risināšanai.

Pielikumā 48 NVO vēstule: http://asociacijagimene.lv/nvo-aicina-saeimas-deputatus-balsot-pret-civilas-savienibas-likumprojektu-un-laut-tautai-izlemt-gimenes-jedziena-nakotni/

[1] https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.3

[2] https://www.vestnesis.lv/op/2021/7.9

[3] https://www.youtube.com/watch?v=9giiEvipERM

[4] https://www.knab.gov.lv/lv/jaunums/knab-pabeidzis-parbaudi-par-iespejamo-deputata-ietekmesanu-likumprojekta-balsojuma