Jau drīzumā, 7.martā, klajā nāks grāmatas “Bērni vispirms: kāpēc mums ir vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība” izdevums latviešu valodā. Tajā amerikāņu autore Keitija Fausta pievēršas trim pārmaiņu veidiem mūsdienu ģimenēs – plaši izplatītā šķiršanās un skaitā pieaugošās jauktās ģimenes, ģimenes ar donoru dzimumšūnu ieņemtiem bērniem un viendzimuma pāru ģimenes. K.Fausta uzdod jautājumu, kā šajās ģimenēs klājas bērniem? Atbildes tiek rastas zinātniskos pētījumos, statistikas datos un – katrā grāmatas nodaļā apkopoti autentiski pieredzes stāsti.

Kā norāda grāmatas izdošanas projekta vadītāja Alīna Ozoliņa, tās aktualitāti Latvijā apliecina pēdējos gados arvien spraigākās diskusijas par laulības nozīmi, dažādiem ģimenes modeļiem un cilvēktiesību jautājumiem. “Grāmatā vienkāršā valodā pasniegtā argumentācija būtu nozīmīgs pienesums šīm sabiedriskajām diskusijām, novirzot sarunu fokusu no pieaugušo vēlmēm uz bērnu tiesību aizstāvību. Katra nodaļa aizvedīs lasītājus visaptverošā un brīžiem pat sirdi plosošā ceļojumā par bērniem nodarīto kaitējumu tajos gadījumos, kad pieaugušo vēlmes ir bijušas svarīgākas par bērnu tiesībām uz savu bioloģisko māti un tēvu.

K.Fausta ir apkopojusi iepriekš nedzirdētus pieredzes stāstus par bērnību, augot viendzimuma pāra savienībā, poligāmā ģimenē, vecāku nereģistrētā kopdzīvē, par vecāku šķiršanās sekām un mākslīgās apaugļošanas blaknēm, par surogasiju un adopciju. Katrā nodaļā līdzās stāstiem pievienoti augstākās raudzes pētījumi un statistika, kas apliecina, ka bērna garīgā, fiziskā un emocionālā labklājība ir atkarīga no tā, vai viņu mīl un audzina tieši tie abi pieaugušie, kas ir atbildīgi par viņa ienākšanu pasaulē. Katras nodaļas beigās autore piedāvā praktiskus ieteikumus, lai sāktu sabiedrībā atjaunot kultūru, kurā par prioritāti tiek izvirzītas bērnu intereses un pamatvajadzības,” plašāk stāsta A.Ozoliņa.

Keitija Fausta ir bērnu tiesību organizācijas “Them Before Us” dibinātāja un vadītāja. Šī organizācija aizstāv bērna dabīgās tiesības un pamatvajadzības uz saikni ar savu bioloģisko mammu un tēti visos gadījumos, arī tad, kad to atzīšana prasa pieaugušajiem upurēt savas vēlmes un plānus.

K.Faustas ceļš uz apzinātu bērnu tiesību aizstāvību aizsākās 2012. gadā, kad ASV risinājās karstas debates par viendzimuma laulības legalizēšanu. Dzirdot medijos aktīvistu apgalvojumus, ka “tradicionālās laulības aizstāvju argumenti pamatā balstās homofobijā vai aklā reliģiskā pārliecībā” un ka “bērniem ir vienalga, vai viņiem ir divi tēti vai divas mammas”, Keitija no savas un darbā ar bērniem gūtās pieredzes sāka rakstīt atspēkojumus šādiem apgalvojumiem. Viņa uzsvēra, ka laulība visupirms ir taisnīguma jautājums. Sākot pētīt citus ar ģimeni saistītus jautājumus, viņa ievēroja līdzīgas pārliecības arī par mākslīgo apaugļošanu, laulības šķiršanu, surogasiju, dzimšanas apliecībām un vecāku statusu. Arī šajos jautājumos pieaugušie mēģina attaisnot savus lēmumus nošķirt bērnu no viena vai abiem vecākiem, izmantojot tādas frāzes kā “ja es esmu laimīgs, bērni būs laimīgi” vai “mīlestība veido ģimeni”. Tomēr pieredzes stāsti un izcilākie sociālo zinātņu pētījumi liecina par pretējo. Līdz tam oficiālā veidā neviens neaizstāvēja bērnu tiesības uz savu bioloģisko tēvu un māti, tāpēc K.Fausta kopā ar domubiedriem nolēma iesākt “Them Before Us” kustību un runāt bērnu vārdā.

“Nākamajos mēnešos un gados vienlīdzības vārdā jūsu valstī centīsies panākt, lai no laulību un vecāku tiesību aktiem tiktu svītroti vārdi “māte” un “tēvs”. Lai bērnu tiesības aizsargātu, jums ir publiski jāiestājas pret to. Nepietiek ar klusu piekrišanu vai atbalstu ziņai ar īkšķi. Ir pienācis laiks uzrotīt piedurknes un ķerties pie darba. Lai mēs spētu kaut nelielā mērā mazināt kaitējumu, ko šis progresīvais kaujas kuģis nodara bērnu tiesībām, jums ir aktīvi jāiestājas par šo jautājumu un jābūt gataviem aizstāvēt mātes un tēva nozīmi dusmīga drauga vai sašutuša Twitter pūļa priekšā.” (K. Fausta)

Grāmata “Bērni vispirms” sākotnēji tika izdota 2021.gadā ASV. Uz šo brīdi tā ir iztulkota vairākās valodās, tostarp korejiešu un ungāru. Latvijā grāmatu “Bērni vispirms: kāpēc mums ir vajadzīga globāla bērnu tiesību aizstāvības kustība” izdod biedrība “Asociācija “Ģimene””.