Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Treija uzsver, ka tikko ievēlētajai Saeimai nākamajos četros gados būs izšķirīgi strādāt, ņemot vērā rūkošo dzimstības realitāti un darīt visu iespējamo, lai Latvija varētu izkāpt ārā no demogrāfiskās bedres.

 Viņa norāda, ka tuvāko 10 gadu laikā sieviešu skaits reproduktīvākajā vecuma grupā no 26-40 gadiem saruks par 30%. Pārējiem apstākļiem paliekot nemainīgiem, ir sagaidāms arī attiecīgs dzimstības kritums zem 14 tūkstošiem jaundzimušo gadā.

“Politiķi to var pieņemt kā objektīvu un neizmaināmu faktu un rīkoties, pielāgojoties rūkošās dzimstības realitātei – plānot tālāku bērnudārzu un skolu tīkla optimizāciju, berzēt rokas par budžeta ietaupījumiem dēļ neizmaksātiem bērnu un vecāku pabalstiem vai citiem nesniegtiem pakalpojumiem. Politiķi var aizmiegt acis un turpināt kā mantru citēt: “Ceļot vispārējo labklājību, pieaugs dzimstība!”, tomēr Rietumeiropas bagātākās valstis neapstiprina šādu vienkāršotu korelāciju. Politiķi ekonomiskās izaugsmes alku dzīti var ļauties imigrācijai, kas sākotnēji var šķist lētākais un vienkāršākais risinājums. Tomēr neviena no augšminētajām pieejām nav Latvijas kā nacionālas un suverēnas valsts drošības interesēs,” pārliecināta E.Treija.

Viņa uzsver, ka Latvijas Daudzbērnu ģimenes ir pierādījums tam, ka Latvijā ir potenciāls kāpt ārā no demogrāfiskās bedres tā, lai tas nodrošinātu ne tikai valsts, bet arī tautas ilgtspēju. “Šobrīd Latvijā prognozē, ka vienai sievietei viņas dzīves laikā piedzims tikai 1,57 bērni (summārais dzimstības koeficients). Šim rādītājam ir jākalpo kā trauksmes signālam par sieviešu un ģimeņu nerealizētajiem sapņiem atļauties vairāk bērnu, bet reizē arī kā iedrošinājumam politiķiem lemt par jauniem un jauniem dzimstību veicinošiem atbalsta un sociālo drošību palielinošiem pasākumiem bērniem un viņu vecākiem, jo pie labvēlīgiem apstākļiem ģimeņu rīcība sekos. Saskaņā ar ikgadējiem pētījumu aģentūras SKDS veikto aptauju rezultātiem vidējais vēlamais bērnu skaits ģimenē joprojām ir virs 2 bērniem.”

Konkrētus pasākumus ir jāvieno ar nepārprotamu vēstījumu no valsts prezidenta, parlamenta un valdības, ka mēs – valsts, tās iedzīvotāji un varas vīri un sievas – gribam, varam un prioritāri darīsim visu, lai demogrāfisko krīzi atrisinātu, nodrošinot Latvijas kā nacionālas valsts ilgtspēju. (E.Treija)

E.Treija norāda, ka Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienība no 14.Saeimas sagaida iepriekšējās valdības nonivelētās Demogrāfisko lietu padomes jēgpilnas darbības atsākšanos. Visiem valdības rīcības plāna uzdevumiem tieši vai netieši ir jākalpo mērķim mīkstināt demogrāfisko lejupslīdi. “Mūsu ģimenes par svarīgākajiem uzdevumiem uzskata pilnveidot pensiju sistēmu atrodot taisnīgākus pensiju aprēķināšanas risinājumus daudzbērnu mammām; ieviest papildus valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus sievietēm, kas dzemdējušas 5 un vairāk bērnus (piemēram, valsts apmaksāta zobārstniecība), palielināt valsts atbalstu bērnu ēdināšanas pakalpojumu līdzfinansēšanai; visos reģionos risināt mājokļa pieejamību gan jaunajām, gan kuplajām ģimenēm, palielināt atbalstu vientuļajiem vecākiem (tai skaitā caur Uzturlīdzekļu garantijas fondu).”