Parakstu vākšanas par grozījumiem Satversmes 110. pantā kampaņas ietvaros šobrīd visā Latvijā daudzās draudzēs aktīvi darbojas kustība “Ģimenes vēstneši”. Tie ir brīvprātīgie ģimenes vērtību aizstāvji, kas piekrituši regulāri informēt un atgādināt savas draudzes un apkārtnes cilvēkiem par parakstīšanos, kā arī veidiem, kā izplatīt informāciju sev apkārt. 

“Latvijas Vīru biedrības” vadītājs Andars Ignacs uzsver, ka Ģimenes vēstneši šobrīd pilda divas galvenās funkcijas – regulāra komunikācija savā draudzes komūnā un apkārtējās sabiedrības aizsniegšana. “Iemesli, kādēļ paraksti nāk klāt lēnām ir gan tas, ka cilvēki vēl nezina par šiem izsludinātajiem Satversmes grozījumiem, gan, ka paši cilvēki atliek vai pat aizmirst parakstīties tad, kad ir uzzinājuši. Tāpēc Ģimenes vēstneši atgādina par to regulāri, kā arī palīdz organizēt kādas cilvēku grupas, lai, piemēram, kopā dotos pie iepriekš sarunāta pašvaldības atbildīgā cilvēka, kurš pieņem parakstus.

Aicinām pievienoties mums un kļūt par Ģimenes vēstnešiem savā vietā, kur esat! Rakstiet mums – gimene@virubiedriba.lv

Klausies sarunu mūsu Spotify kanālā!

Jānis Liepiņš no Madonas:

“Ģimenes vēstnesis ir jebkurš brīvprātīgais, kurš ir sajutis aicinājumu kalpot lietā, ko šobrīd apspriežam un tā ir par ģimenes kā pamatvērtības izcelšanu. Starp mums ir dažādu konfesiju un ģimenes stāvokļu ieņemoši cilvēki, kas vēlas, lai šī vēsts par dabisku ģimeni nonāktu līdz plašākai sabiedrības daļai. Es kā katoļu baznīcas kalpotājs šo informāciju un aicinājumu saņēmu no mūsu priestera – Madonas Romas katoļu draudzes prāvesta Māra Ozoliņa un viņš deva mums ar sievu svētību darboties kā šiem Ģimenes vēstnešiem. Mēs jau desmit gadus ar sievu nodarbojamies draudzē vairāk ar ģimenes lietām, attiecību stiprināšanu un man ir sirdī šī pārliecība, ka ģimene ir labākais, ko saviem bērniem un sabiedrībai varam dot. Tā patiešām ir veselīgas sabiedrības pamats. Iesaistoties šajā kustībā es nolēmu neteikt “nevienu nē”, bet arvien vairāk iesaistīt un aptvert līdzcilvēkus, tuvākos radiniekus, draudžu interešu grupas, arī seniorus. Mēs regulāri uzrunājam par šo kampaņu draudzes mises ietvaros un kā ģimenes vēstneši aktīvi strādājam pie tā, lai mūsu pašvaldībās būtu ērti veikt šo parakstīšanos par grozījumiem. Es pat uz ielas, ja sastopu kādu ģimeni, apjautājos, vai viņi zina ko vairāk un izstāstu, kur var izlasīt nepieciešamo informāciju un kā nobalsot. Mēs katrs par šo varam arī dalīties sociālajos tīklos un katrs varam darīt arvien vairāk, lai sasniegtu plašāku rezonansi.”

Raivis un Ilze Kalniņi no Rīgas:

“Kļūt par ģimenes vēstnešiem mūs iedrošina šis Bībeles pants: “Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš radīja to – vīrieti un sievieti Viņš radīja! Un Dievs viņus svētīja un teica: “Augļojieties un vairojieties, [..]” (1. Moz. 1: 27-28)

Mēs apzināmies, ka likumi arī veido sabiedrības principus, tāpēc mums ir svarīgi, lai mūsu valstī būtu tādi principi un attiecīgi arī likumi, kuri iedrošina un veicina sabiedrības ceļu uz ģimeni, kādu to ir radījis Dievs. Mūsu uzdevums kā Ģimenes vēstnešiem ir aicināt cilvēkus parakstīties par to, lai arī Satversme iedrošinātu uz iepriekš minēto.

Darbojoties Rīgā kā Ģimenes vēstneši, protams, esam arī saskārušies ar kritiku un nosodījumu. Tomēr mēs vienmēr izmantojam iespēju un lūdzam uz šo neskatīties vienpusēji. Mēs nevienu personīgi nenosodām un netiesājam, mēs nedrīkstam un nevēlamies to darīt. Mēs vienmēr un no sirds cenšamies ar ikvienu cilvēku meklēt to kopīgo – to, kas mūs vieno. Un ir prieks satikt katru cilvēku, ar kuru varam dalīt kopīgās ilgas un pārdomas par mīlestību, cieņu, sapratni un atbalstu. Uzskatām, ka mūsu atbalsts šīm izmaiņām likumdošanā nenonāk pretrunā ar mīlestību un cieņu.

Mēs abi esam parakstījušies par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē un mūsu motivācija ir tā, ka redzam mūsu atbildību turpināt radīt, jo paši esam radīti. Radīt tādā veidā, kas neaizskar cilvēka cieņu, var tikai vīrietis un sieviete kopā. (Kalniņu ģimene)

Mums ir svarīgi arī apzināties, ka bērns, kurš izaug par pieaugušo un veido tālāk sabiedrību, vispilnvērtīgāk var attīstīties tieši ģimenē.”

Materiāls tapis sadarbībā ar Latvijas Kristīgo radio un raidījumu “Balso par ģimeni”

Ja vēlies parakstīties par šajā sarunā minētajiem Satversmes grozījumiem par ģimenes jēdziena nostiprināšanu, dodies uz latvija.lv/pv

Ja atradi vērtīgu saturu, atbalsti mūs, lai varam turpināt runāt: ZIEDOT