Daudzi jautā – kas notika š.g. 31.martā?

Notika tas, ka visa sabiedrība ieraudzīja patieso politiskās liekulības ainu.

Jaunā Konservatīvā partija, kura saviem vēlētājiem solīja neieviest viendzimuma partnerattiecību regulējumu Latvijā, ne tikai aizmuguriski izstrādāja Civilās savienības likumprojektu un iesniedza Saeimā bez pašas izveidotās darba grupas saskaņojuma, bet arī vienbalsīgi nobalsoja par tā nodošanu Saeimas komisijām.

Ko tad īsti Jaunā Konservatīvā partija solīja saviem vēlētājiem jeb kas bija rakstīts Konservatīvās partijas vērtību sadaļā?

JKP publiski apliecinātās vērtības

Neskatoties uz to, ka Jaunās Konservatīvās partijas deputāti 2019.gadā vienbalsīgi noraidīja saturiski līdzīgu Dzīvesbiedru likumprojektu, kas paredzēja līdzīgas tiesības viendzimuma pāriem, tagad 2022.gadā Jaunās Konservatīvās partijas deputāti vienbalsīgi nobalsoja par Civilās savienības likumprojektu. Šo trīs gadu laikā nav mainījušās partijas vērtības, lai gan kādu brīdi JKP definētās vērtības bija pazudušas no partijas mājas lapas.

Arī pašreizējais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, izsakot atsevišķas domas saistībā ar Satversmes tiesa 2020. gada 12. novembrī spriedumu lietā Nr. 2019-33-01 “Par Darba likuma 155. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 110. panta pirmajam teikumam” jeb par tēva atvaļinājuma piešķiršanu mātes seksuālajai partnerei, uzsvēra, ka “Satversmes tiesa, atzīstot bērna mātes partnerei konkrētas sociālās tiesības, proti, tiesības uz paternitātes atvaļinājumu, tādos apstākļos, kad Latvijas tiesiskajā sistēmā nav tāda regulējuma, kas bērna mātes partnerei noteiktu vecāka statusu un radītu juridisku saikni ar bērnu, ir ietiekusies demokrātiski leģitimētā likumdevēja darbības sfērā”.

JKP atteicās ieklausīties ne tikai 49 NVO argumentos, bet arī un kristīgo konfesiju vadītāju teiktajā. Neveiksmīgi mēģinot atsaukties uz Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča kādā diskusijā izteikto ierosinājumu domāt par mājsaimniecības institūta attīstīšanu, JKP sāka piesaukt kādreiz Romas katoļu baznīcas galvas pāvesta Franciska teikto par partnerattiecībām.

Analizējot citu partiju balsojumus, svarīgi ir atzīmēt partijas Saskaņa deputātu balsojumu. Lai gan šī partija lielākoties sevi ir pozicionējusi kā konservatīvi domājošo, reti kurš no partijas vēlētājiem zina, ka sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” ir pilntiesīga Eiropas Sociālistu partijas dalībniece. Eiropas Sociālistu partija cita starpā ir ļoti draudzīga lgbt personām un 2017.gadā ir pieņēmusi partijas ceļvedi lgbti jautājumos.

Attiecībā uz Saskaņas deputātu balsojumu Civilās savienības likumprojekta nodošanu komisijām jeb tā saucamo iebalsošanu Saeimas dienas kārtībā, tad jāpiezīmē, ka, neskatoties uz to, ka pieci Saskaņas deputāti balsoja pret CSL, tomēr trīs Saskānas deputāti (Boriss Cilevičs, Regīna Ločmele, Igors Pimenovs) balsoja par CSL un seši nebalsoja. Ja visi Saskaņas deputātu būtu balsojuši pret CSL, tad likumprojekts būtu noraidīts jau sākotnējā balsojumā ar šādu rezultātu: 39 par un 41 pret CSL.

Atsevišķi būtu uzteicama Jaunās Vienotības deputāta Alda Adamoviča rīcība, jo viņš palika uzticams savai pārliecībai un, lai arī viņš nebalsoja, arī šāda rīcība bija krietni godprātīgāka iepretī tiem JKP un Saskaņas deputātiem, kuri uzskata sevi par kristiešiem vai konservatīvo vērtību paudējiem.

Pārējās partijas un atsevišķie deputāti palika uzticami saviem vēlētājiem, un viņu balsojums neradīja pārsteigumu. Balsojumā piedalījās 82 deputāti. Kur atradās 18 deputāti? Daži nevarēja piedalīties sēdē dēļ ierobežojumiem. Pārējo deputātu prombūtnes iemesli nav zināmi.

Kāds kopumā bija Civilās savienības likumprojekta virzības process un kāda būs turpmākā rīcība, to var aplūkot zemāk pieejamajā shēmā.

Aicinām vēlētājus uzmanīgi sekot līdzi savu deputātu balsojumiem un izdarīt gudru izvēli nākošajās vēlēšanās!

Piedāvājam abu minēto partiju balsojumus par Civilās savienības likumprojektu un Dzīvesbiedru likumprojektu.