Latvijā izstrādāta inovatīva Pāru mentoringa programma “Pāris pārim”, kuras mērķis ir veicināt pāru attiecību stiprināšanu, attīstot mentordarbību.  Programmu paredzēts balstīt pieredzējuša un apmācīta laulāta pāra (mentorpāra) un atbalstu saņemošā – mentorējamā pāra konsultējošās un izglītojošās attiecībās. Kā norāda viena no programmas veidotājām biedrības “Asociācija Ģimene” pārstāve Elīna Kārkla, šis būs vērtīgs resurss, kas risinās īpašas vajadzības un problēmas, ar kurām saskaras pāri savās attiecībās.

“Tā ir paredzēta, lai sniegtu ieteikumus, atbalstu un mentoringu pāriem, kuri, iespējams, saskaras ar grūtībām vai vēlas attīstīties savās attiecībās. Programmā uzsvērts, ka attiecību pilnveidošanai ir nepieciešami regulāri ieguldījumi, komunikācija un sapratne, un tās mērķis ir nodrošināt pārus ar instrumentiem un stratēģijām, kas nepieciešamas, lai efektīvi pārvaldītu dažādus attiecību aspektus,” skaidro E.Kārkla.

“Asociācija Ģimene” programmas izveidē aicināja piedalīties vairākus nozares ekspertus, kuri turpat gada garumā izstrādāja un vienotā programmā apkopoja ieteikumus, veicamos soļus un problēmu risināšanas metodes, lai izglītotu tos laulātos pārus, kuri izrādīs interesi un tiks apstiprināti mentorpāra kvalifikācijas iegūšanai. Inovatīvās programmas autori un izstrādes eksperti – ģimenes psihoterapeits, supervizors Sandis Ratnieks,  supervizore Linda Kalniņa, sociālā darba un bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Ilona Reinholde, lektors un uzņēmējs Andars Ignacs un sabiedrības vadības speciāliste Elīna Kārkla.

Programmā viens pāris palīdzēs otram

“Lielākais ieguvums no pāru mentordarbības, manuprāt, varētu būt pāriem pieejamā atbalsta paplašināšana pēc būtības, palīdzot atšķetināt jautājumus vai pārvarēt sarežģījumus, kuru risināšanai nav nepieciešama terapija, bet gan sapratne, atbalsts un būšana līdzās,” uzskata Pāru mentoringa programmas izstrādes viena no ekspertēm, supervizore Linda Kalniņa.

Idejas autore E. Kārkla atsaucās uz personīgo pieredzi, kad pirms desmit gadiem ar vīru piedzīvota nopietna attiecību krīze un radušās pirmās ieceres par šādas programmas nepieciešamību Latvijā.

“Izpētot un pamēģinot dažādus pakalpojumus, kas tiek piedāvāti pāru problēmu risināšanai, ar vīru secinājām, ka neviens no tiem nesniedz mums piemērotu risinājumu. Pakāpeniski atrisinot krīzes situāciju, sapratām, ka vislabāko atbalstu saņēmām tieši no citiem pāriem. Tā 10 gadus vēlāk kopā ar dažādu jomu profesionāļiem uzsākām Pāru mentoringa programmas izstrādi, kas savu pirmo redakciju ieguva 2023.gada septembrī,” stāsta E.Kārkla, norādot, ka šobrīd tiek sperti jau nākamie projekta soļi, kas pietuvinās to aktīvajam mentoringa procesam.

Ģimenes psihoterapeits S. Ratnieks šīs programmas izstrādi dēvē par nozīmīgu pilotprojektu, kurā iesaistītie eksperti tika izaicināti skaidri noformulēt savas domas konkrētos jautājumos. Speciālists norāda, ka gan ģimenes psihoterapijas, gan šāda pāru mentoringa mērķis ir atbalsta sniegšana ģimenēm un laulātajiem, palīdzot tiem skaidrāk noformulēt attiecību problēmas un attīstīt jaunas prasmes problēmu risināšanā. “Mentorings ir līdzvērtīgāks process, kuru es pat nosauktu par profilaksi. Tā ir iespēja visiem apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kur vieni apgūst prasmi sniegt atbalstu, citi – to saņemt. Tā būs kā iespēja kalpot un personīgi augt,” tā S.Ratnieks.

Līdzīgās domās ir I. Reinholde un uzsver – “vislielākais ieguvums ir, ja pāris var kādam citam pārim palīdzēt un atbalstīt viņu iziešanā no krīzes situācijas.” Tieši viņu princips, kad viens pāris var palīdzēt otram pārim, ieinteresēja piedalīties šīs programmas izstrādē.

Supervizore L.Kalniņa gan min, ka tas varētu nebūt vienkāršs uzdevums – “atrast un sagatavot tik daudz nobriedušu pāru, kas būtu gatavi ne tikai ilgtermiņā ziedot savu laiku citu pāru atbalstam, bet arī nemitīgi ieguldīt savās attiecībās.”

Iespēja uzlabot laulības un pāru attiecibas

L. Kalniņas pieredze, ilggadēji vadot atbalsta kursus laulātiem pāriem, rāda, ka visvairāk viņiem pietrūkst padoma dažādu praktisku situāciju risināšanā, kuras nevar paredzēt iepriekš  vai apgūt kādos īpašos kursos. “Īpaši, ja pāris ir jauns un līdzās nav veselīgas pieredzes no ģimenes, kurā laulātie auguši, tad ilgtermiņa atbalsts mentorēšanas formā varētu būt noderīgs. Visvērtīgākā programmas izstrādē šķita sadarbība iesaistīto profesionāļu starpā, jo, nākot no dažādām vidēm un dažādām pieredzēm darbā ar pāriem, bija iespēja programmā iestrādāt plašu apskatāmo jautājumu loku.

Tā bija arī iespēja vēlreiz paskatīties uz savu laulību no dažādiem aspektiem un redzes leņķiem, un atkal nonākt pie secinājuma, ka laulība ir process, kurā vienmēr ir kur augt,” dalās L.Kalniņa.

Viens no programmas izstrādes ekspertiem, lektors un uzņēmējs Andars Ignacs norāda, ka Latvijā pietrūkst kaut kas sistemātisks un regulārs samilzušās problēmas ar laulības stiprību un kvalitāti risināšanā. “Redzam statistiku, ka turpat 50% laulības tiek šķirtas. Mums ir jāapzinās tās sekas, ko izjutīs bērni un jaunieši šajās ģimenēs. Tas ir viens no pamatojumiem, kādēļ ir vajadzīga šāda programma, nevis vienkārši padomdošanas grāmata. Izstrādes laikā mēs izveidojām gan garīgus, emocionālus, gan praktiskus virzienus un vektorus par krīzi pārvarēt spējīgu laulību. Ticu, ka konsultācijas un sadarbība ar speciālistiem mūs visus ir aizvedusi līdz kopsaucējam, kas regulārā un sistemātiskā pieejā uzlabos Latvijas laulību un ģimenes statistikas rādītājus,” uzsver A.Ignacs. Viņš novēl šai programmai “Pāris pārim” kļūt par plašu un atpazīstamu sistemātisku pieeju, ko var iziet daudzi laulātie pāri un rekomendēt to tālāk.

#ĢimeneiDraudzīgi #SIFAtbalstaĢimenes