Labi informēti un aktīvi pilsoņi, kuri tic savai ietekmei politiski nozīmīgās izšķiršanās brīžos, ir demokrātijas stūrakmens. Arī gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti ietekmēs tikpat kā ikviena pilsona dzīvi, ka arī sabiedrības vērtību virzienu un ģimenes dzīvotspēju politisko izšķiršanos krustpunktos.

To ievērošanu un aizstāvību mēs varēsim prasīt tikai no tiem deputātiem, kuri mums to būs solījuši.

Tieši tāpēc ir svarīgi 8.junijā piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās un ievēlēt tādas partijas un politiķus, kuri spēj vislabāk pārstāvēt Latvijas intereses, īpaši ģimenes vērtību un citās jomās.

Lai vēlētājiem būtu vieglāk izdarīt savu izvēli, Asociācija “Ģimene” vērsās pie visām partijām, uzdodot 18 slēgtos jautājumus un 2 atvērtus jautājumus. No 16 partijām, kas ir pieteikušas savu dalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās, atbildes iesūtīja 9 partijas.

Piedāvājam iepazīties ar partiju atbildēm un izdarīt pārdomātu izvēli.

Asociācija “Ģimene” vērš vēlētāju uzmanību, ka ģimenes vērtību joma nav vienīgā, pēc kuras vērtēt kandidātu piemērotību darbam Eiropas Parlamentā. Aicinām rūpīgi izvērtēt partiju nostāju arī tādos jautājumos kā drošība, ekonomika, veselība u.c.

Partiju atbildes uz slēgtajiem jautājumiem:

1. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu veidot kopīgu dzimstības veicinošo faktoru izpētes centru?

2. Vai atzīstat, ka ģimenes tiesību jautājumi ir nacionālo valstu kompetencē un Eiropas Savienībai nebūtu jāiejaucas dalībvalstu lēmumos attiecībā uz ģimenes tiesību jautājumiem?

3. Vai izglītības, seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomas būtu arī turpmāk jāatstāj ES dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē?

4. Vai noraidāt iniciatīvu ar sankcijām vērsties pret tām ES dalībvalstīm, kuras atsakās ratificēt t.s. Stambulas konvenciju?

5. Vai piekrītat, ka laulība ir savienība tikai starp vienu vīrieti un vienu sievieti?

6. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu ļaut katrai dalībvalstij pašai izlemt, kuras laulības, kas noslēgta citās ES dalībvalstīs, būtu atzīstamas par laulībām konkrētā valstī?

7. Vai piekrītat, ka cilvēka dzimums ir konstatējams piedzimstot un tas ir bioloģiski determinēts?

8. Vai piekrītat, ka nav pieļaujama jēdzienu “sieviete un vīrietis” aizstāšana ar “visi dzimumi/dzimtes” (all genders)?

(Sākotnēji Apvienotais Saraksts uz jautājumu atbildēja noliedzoši, taču, pēc datu publicēšanas, informēja par tehnisku kļūdu, sniedzot atbildi uz 8.jautājumu).

9. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu ļaut katrai dalībvalstij pašai izlemt, vai atzīt citā ES dalībvalstī izdotu dzimšanas apliecību un vecāku apliecību (tiesas atzinumu) ar “divām mammām” vai “diviem tētiem”?

10. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu atteikties no idejas veidot vienotu dzimumneitrālu vecāku apliecību, piespiežot dalībvalstis atzīt par bērna juridiskajiem vecākiem tai skaitā “divas mammas” vai “divus tētus”?

11. Vai piekrītat, ka nav pieļaujama jēdziena “māte” aizvietošana ar jēdzienu “dzemdējušais vecāks ” (birthing parent)?

12. Vai piekrītat, ka nav pieļaujama atteikšanās no tādu jēdzienu kā “tēvs” un “māte” lietošanas juridiskajos dokumentos?

13. Vai piekrītat, ka bērna vislabākajās interesēs ir augt kopā ar saviem bioloģiskajiem vecākiem – tēvu un māti?

14. Vai piekrītat, ka cilvēka dzīvība ir aizsargājama no ieņemšanas brīža?

15. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu atteikties iekļaut “tiesības uz abortu” ES Pamattiesību hartā?

16. Vai piekrītat, ka nav pieļaujama eitanāzijas legalizācija Eiropas Savienībā?

17. Vai piekrītat, ka nav pieļaujama kriminālsodu piemērošana par naida runu (seksualitātes un dzimuma identitātes jautājumos)?

18. Vai Eiropas Savienībai vajadzētu pievienoties Kasablankas deklarācijai, kas valstīm uzliek par pienākumu ieviest likumus aizliedzot surogasiju jebkādās tās formās?

ATVĒRTIE JAUTĀJUMI:

  1. Kurai Eiropas Parlamenta frakcijai jeb grupai Jūs plānojat pievienoties ievēlēšanas gadījumā? (jautājums jāaizpilda katram EP kandidātam).

Tauta, Zeme, Valstiskums

Identitātes un demokrātijas grupai.

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Partijas LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ deputāti vēlas pievienoties Eiropas Parlamenta deputātu grupai, kura iestājas par konservatīvām vērtībām un primāri iestājas par tradicionālas ģimenes vērtībām. Šobrīd ir pāragri paziņot, kura grupa tieši tā būs. Pirmkārt, jāredz ievēlēto deputātu sastāvs. Tas var daudz ko mainīt grupu rīcībā. Otrkārt, jāņem vērā, ka grupās jau esošie deputāti no Latvijas var nobloķēt jaunpienācēju vēlmi iestāties tajās.

Suverēnā vara

Eiropas Kristiešu Politiskai Kustībai (ECPM)

Jaunā konservatīvā partija

Eiropas konservatīvie un reformisti (ECR)

APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI

Tai, kura būs pret CBDC, zaļo kursu, jauno PVO pandēmijas līgumu un citiem murgiem. Ja tāda grupa tur nav, tad nepieviernosimies nevienai un veidosim savu šādu grupu. Atbilde visiem kandidātiem ir šāda.

Nacionālā apvienība

Eiropas konservatīvie un reformisti (ECR)

Apvienotais Saraksts

Prioritāte ir jaunas, Eiropas pierobežu valstu drošību stiprinošas grupas izveide, iespējama sadarbība ar EPP vai ECR grupām.

Latvijas attīstībai

Atjauno Eiropu (Renew Europe)

Kustība “Par!”

Atjauno Eiropu (Renew Europe)

  1. Kādās vērtībās Jūsu partijas pārstāvji balstīsies, pieņemot lēmumus ES Parlamentā?

Tauta, Zeme, Valstiskums

Eiropas kultūra balstās kristietībā. Tādai tai jāpaliek.

LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ

Konservatīvās un kristīgās vērtībās. No LPV programmas: “Ir pienācis laiks kopā ar līdzīgi domājošajiem Eiropā aizstāvēt mūsu vērtības, tautas vairākuma vērtības! Ģimeni veido vīrietis un sieviete, tēvs ir tēvs un māte ir māte, nevis vecāks Nr. 1 un vecāks Nr. 2. Mēs esam pret dzimumu maiņas rosināšanu nepilngadīgiem bērniem, pret bērnu adopciju viendzimuma pāriem! Mēs esam pret viendzimuma laulību legalizāciju kā tradicionālas ģimenes surogātu, kuru mums cenšas uzspiest kā alternatīvu Dieva svētītām vērtībām un ģimenēm! Mēs esam par Stambulas konvencijas atcelšanu!”

Suverēnā vara

Ģimenes vērtības, bērnu un vecāku tiesības, valstu pašnoteikšanās tiesības un cilvēka brīvība.

Jaunā konservatīvā partija

Centriski labējās.

APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI

Tikai un vienīgi atbalstīsim tādas idejas un iniciatīvas, kas ir izdevīgas Latvijas iedzīvotājiem. Mums neinteresē citu ES valstu problēmas, kamēr esam nabadzīgākā valsts Eiropa. Kad Latvijā dzīves līmenis būs kā Luksembugrā, tad arī mums interesēs šādas ‘luksusa’ kopējās ES problēmas. Tāda ir visu mūsu kandidātu atbilde.

Nacionālā apvienība

Latvijas nacionālās intereses.

Apvienotais Saraksts

Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās vērtības.

Latvijas attīstībai

Latvijas un Eiropas intereses.

Kustība “Par!”

Ģimeniskās vērtības.