Zināt savu nostāju ģimenes vērtību jautājumā un gudri izvēlēties nākošos tautas priekšstāvjus ir būtisks priekšnosacījums, lai Latvijā nākamos četrus gadus Saeimā un valdībā būtu tādi politiķi, kuriem rūp Latvijas ilgtermiņa pastāvēšana un tautas ataudze.

Lai novērtētu politisko partiju nostāju ģimenes vērtību jautājumos, biedrība Asociācija “Ģimene” sagatavoja 41 slēgtu jautājumu (Jā/Nē) un 2 atvērtus jautājumus, uz kuriem partijām bija iespēja brīvā formā informēt par partijas nostāju un plāniem.

Partiju atbildes tika novērtētas pret biedrības Asociācija “Ģimene” nostāju katrā no slēgtajiem jautājumiem, pēc kuras partijas ir sakārtotas pēc iegūtā punktu skaita.

Atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem sniedza 11 no 19 partijām, kas kandidē šī gada Saeimas vēlēšanās: https://sv2022.cvk.lv/pub/kandidatu-saraksti

Partiju Ģimenes vērtību reitings

Aicinām ikvienu Latvijas pilsoni pārbaudīt savus uzskatus ģimenes vērtību jautājumā un noteikt, kuras partijas atbildes jums ir vistuvākās: https://forms.gle/e2AZpvMnyUhExahE8

Ar individuālajiem 13. Saeimas deputātu balsojumiem ir iespējams iepazīties šajā vietnē: https://www.saeima.info/deputati/

Partiju atbildes uz slēgtajiem jautājumiem

1. Vai piekrītat, ka ģimene balstās laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā?

Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs:

Partiju “Saskaņa”, “Republika” un “APVIENOTAIS SARAKSTS” vadība nebija atsaukušies aicinājumam paust publisku atbalstu Latvijas Vīru biedrības ierosinātajai parakstu vākšanai par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē.

2. Vai atbalstāt ģimenes, kas balstās laulībā, asinsradniecībā vai adopcijā, jēdziena nostiprināšanu Satversmē?

Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs:

Neskatoties uz to, ka partija “Nacionālā apvienība” 2021. gada janvārī iesniedza likumprojektu par grozījumu Latvijas Republikas Satversmē, paredzot labot Satversmes 110. pantu, konstitucionāli nostiprinot ģimenes jēdzienu, partija pēc Saeimas pozitīva balsojuma, kas ļāva turpināt izskatīt ierosināto likumprojektu, nevirzīja likumprojekta turpmāko izskatīšanu Saeimas komisijās.

Partijas “Saskaņa” deputāti nebalsoja par partijas “Nacionālā apvienība” ierosinātajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā.

Trīs partijas “Konservatīvie” deputāti nebalsoja par partijas “Nacionālā apvienība” ierosinātajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā.

Viens APVIENOTĀ SARAKSTA (Latvijas Zaļās partijas) deputāta kandidāts Didzis Šmits nebalsoja par partijas “Nacionālā apvienība” ierosinātajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā.

Viena partijas “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” deputāta kandidāte Ieva Krapāne nebalsoja par partijas “Nacionālā apvienība” ierosinātajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā.

Partiju “Jaunā VIENOTĪBA” un “Attīstībai/Par!” deputāti balsoja pret partijas “Nacionālā apvienība” ierosinātajiem grozījumiem Satversmes 110. pantā.

3. Vai piekrītat, ka laulība ir savienība starp vīrieti un sievieti?

Partija “Konservatīvie”, kura saviem vēlētājiem pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām solīja neieviest viendzimuma partnerattiecību regulējumu Latvijā, ne tikai aizmuguriski izstrādāja Civilās savienības likumprojektu un iesniedza Saeimā bez pašas izveidotās darba grupas saskaņojuma, bet arī vienbalsīgi nobalsoja par tā nodošanu Saeimas komisijām. Civilās savienības likumprojekts lielā mērā dublē laulības institūtu un degradē tā nozīmi.

4. Vai atbalstāt laulības noslēgšanu pie notāra?

5. Vai piekrītat, ka demogrāfiskā situācija Latvijā ir ļoti nopietna, un, lai to uzlabotu, ir nepieciešami mērķtiecīgi un sistemātiski ieguldījumi (materiālie un nemateriālie)?

6. Vai piekrītat, ka, izvērtējot likumprojekta sākotnējo ietekmi, ir jāvērtē likumprojekta ietekme uz demogrāfiju?

7. Vai piekrītat, ka nepieciešams palielināt valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenēm?

8. Vai atbalstāt tāda mediju satura veidošanu, kas veicina ģimenes (īpaši daudzbērnu ģimenes) tēla stiprināšanu un pozitīvu attieksmi?

9. Vai piekrītat, ka cilvēka dzimums ir konstatējams piedzimstot un tas ir bioloģiski determinēts?

10. Vai piekrītat, ka Satversmes tiesa, piešķirot mātes partnerei (citai sievietei) tēvam paredzēto bērna kopšanas atvaļinājumu, ir nonivelējusi tēva sūtību un bērna tiesības uz saskarsmi ar tēvu?

11. Vai piekrītat, ka laulības šķiršanas gadījumā bērna aprūpes tiesību realizācijai ir jānotiek vienlīdzīgi tēvam un mātei?

12. Vai piekrītat, ka bērna vislabākajās interesēs ir būt attiecībās ar saviem bioloģiskajiem vecākiem – tēvu un māti?

13. Vai piekrītat, ka nepieciešams palielināt finansējumu programmām, kas veicina patriotismu un laulības un ģimenes kā vērtības stiprināšanu?

14. Vai piekrītat, ka nepieciešams ieviest laulāto attiecību atbalsta programmu, kas mazinātu laulību šķiršanas skaitu un lai uzlabotu emocionālo vidi ģimenē?

15. Vai atbalstāt obligātas konsultācijas ieviešanu pirms aborta veikšanas (līdzīgi kā Vācijā), lai informētu sievieti par citām izvēles iespējām un sniegtu emocionālo un praktisko atbalstu?

16. Vai piekrītat, ka cilvēka dzīvība ir aizsargājama no ieņemšanas brīža?

17. Vai piekrītat, ka skolās ir jāmāca Ģimenes mācība, kas sagatavo bērnus un jauniešus laulībai un ģimenes dzīvei, kā arī veicina attiecību pratību?

18. Vai atbalstāt tikumu izkopšanu skolēnos?

19. Vai atbalstāt mājmācības (izglītība ģimenē) kā izglītības formas saglabāšanu un finansēšanu?

20. Vai atbalstāt tādu seksuālo izglītību skolās, kas ir atrauta no mācības par laulību un ģimeni?

21. Vai atbalstāt kriminālsodu piemērošanu par naida runu (seksualitātes un dzimuma identitātes jautājumos)?

22. Vai atbalstāt dzimuma identitātes traucējumu izslēgšanu no medicīnisko diagnožu saraksta?

23. Vai atbalstāt pretējā dzimuma hormonu terapijas piemērošanu nepilngadīgajiem?

24. Vai atbalstāt atteikšanos no tādu jēdzienu kā “tēvs” un “māte” lietošanas juridiskajos dokumentos?

25. Vai atbalstāt jēdziena “māte” aizvietošanu ar jēdzienu “dzemdējušais vecāks ” (birthing parent)?

26. Vai atbalstāt vīriešu dalību sieviešu sporta veidos, ja bioloģiskais vīrietis saka, ka viņš jūtas kā sieviete?

27. Vai atbalstāt, ka publiskās labierīcības (tualetes, dušas, ģērbtuves) ir pieejamas ikvienam neatkarīgi no bioloģiskā dzimuma?

28. Vai atbalstāt kopdzīves fakta konstatēšanu un līdzīgu tiesību piešķiršanu kā laulībai?

29. Vai atbalstāt viendzimuma laulības legalizēšanu Latvijā?

30. Vai atbalstāt civilās savienības kā institūta ieviešanu Latvijā?

Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs:

Partija “Konservatīvie”, kura saviem vēlētājiem pirms iepriekšējām Saeimas vēlēšanām solīja neieviest viendzimuma partnerattiecību regulējumu Latvijā, ne tikai aizmuguriski izstrādāja Civilās savienības likumprojektu un iesniedza Saeimā bez pašas izveidotās darba grupas saskaņojuma, bet arī vienbalsīgi nobalsoja par tā nodošanu Saeimas komisijām. Civilās savienības likumprojekts lielā mērā dublē laulības institūtu un degradē tā nozīmi.

Lai arī partija “Saskaņa” apturēja Civilās savienības likumprojekta turpmāko virzību trešajā lasījumā Saeimā, vienlaikus vairāki partijas deputāti 2019. gadā balsoja par Dzīvesbiedru likumprojektu, kā arī 2022. gadā par Civilās savienības likumprojektu.

31. Vai atbalstāt Stambulas konvencijas ratifikāciju Latvijā?

32. Vai atbalstāt, ka vīriešu un sieviešu īpatsvaram vadošos amatos jābūt vienlīdzīgam (kvotu princips)?

33. Vai atbalstāt pornogrāfijas pieejamības ierobežošanu?

34. Vai atbalstāt azartspēļu pieejamības ierobežošanu?

35. Vai atbalstāt marihuānas audzēšanas un lietošanas legalizāciju?

36. Vai piekrītat samazināt tautas nobalsošanas ierosināšanas slieksni no vienas desmitās (1/10) daļas uz vienu divdesmito (1/20) daļu vēlētāju?

37. Vai atbalstāt pāreju uz izglītību latviešu valodā pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas līmeņos?

Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs:

Partijas “Saskaņa” deputāti balsoja pret vai nebalsoja par pāreju uz izglītību latviešu valodā.

Partijas “Suverēnā vara” līderi Jūlija Stepaņenko un Ļubova Švecova balsoja pret pāreju uz izglītību latviešu valodā.

Partijas “KATRAM UN KATRAI” līderis Aldis Gobzems un pārstāve Karina Sprūde un partijas “LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ” pārstāvis Ralfs Nemiro nebalsoja par pāreju uz izglītību latviešu valodā.

38. Vai atbalstāt valsts aizsardzības mācību skolās?

39. Vai atbalstāt obligāto militāro dienestu vīriešiem?

40. Vai atbalstāt obligāto militāro dienestu sievietēm?

41. Vai atbalstāt eitanāzijas legalizāciju?

Partiju atbildes uz atvērtajiem jautājumiem

Satversmes tiesa un citas tiesas pēdējo gadu laikā ģimenes tiesību jomā pārkāpj savas pilnvaras un ietiecas likumdevēja kompetencē, piemēram, konstruējot ģimenes jēdzienu, ko likumdevējs (tauta un Saeima) nav apstiprinājuši? Kādus rīcības soļus partija piedāvā, lai apturētu tiesu patvaļu?

Politiskā partija “Republika” Jāveica attiecīgi grozījumi Satversmē un Satversmes tiesas likumā, kas nepieļauj iespēju Satversmes tiesas tiesnešiem atkāpties no Satversmes pantiem un interpretēt pēc savas subjektīvās pārliecības.
“SUVERĒNĀ VARA” Partijas valdes locekļi un biedri līdzdarbojās parakstu vākšanas iniciēšanā par Satversmes 110.pantā iekļautās ģimenes jēdziena precizēšanu, partijas programmā ir paredzēts nostiprināt dabiskas ģimenes jēdzienu LR Satversmē un pieņemt Ģimenes stirpināšanas un aizsardzības likumu. Tikai ar grozījumiem Satversmē būs iespējams ierobežot tiesu patvaļu, savdabīgi interpretējot likumu.
“Apvienība Latvijai” Ja tiesa darbojas neatbilstoši likumdošanai un pārkāpj tās morāles normas, kas ir mūsu nācijas pamatā – ir jārosina šādas tiesu sistēmas reformas, lai tiesas pildītu savu darbu profesionāli, atbilstoši sabiedrības uzskatiem un ievērotu likumdošanu.
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Satversmes tiesa ir jālikvidē, jo tā neievēro Satversmē nostiprinātās vērtības, bet virza šauras interešu grupas idejas.
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Saeima nevar tiešā veidā iejaukties tiesu darbībā, taču tā var pieņemt konstitucionāla ranga tiesību normas (grozījumus Satversmē), kas, piemēram, skaidri paustu likumdevēja gribu attiecībā uz jēdziena “ģimene” saturu, tādējādi šai gribai pretējas interpretācijas padarot nelikumīgas. Tiesām, arī Satversmes tiesai, nav likumdošanas tiesību. Lai Saeima šādus soļus spertu, Saeimā ir nepieciešams konservatīvi noskaņotu deputātu vairākums, kas tiešā veidā ir atkarīgs no Latvijas pilsoņu izvēles Saeimas vēlēšanās.
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija Ir jāizveido jauna šķīrējtiesu sistēma, lai Latvijā būtu neliels skaits augsti profesionālu un neatkarīgu šķīrējtiesu, kas atslogotu valsts tiesu sistēmu.
Zaļo un Zemnieku savienība SKAIDRI nodefinēt valsts ģimenes jēdzienu.
TAUTAS KALPI LATVIJAI Pirmkārt jānodrošina neatkarīga tiesu vara , kāda pašreiz Latvijā nepastāv. Tad arī Satversmes tiesa nebūs atkarīga no Saeimas protekcijas.
Politiskā partija “KATRAM UN KATRAI” Piekrītam jūsu secinājumam.
“APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” Ja likumdevējs ir vājš, tad tiesu vara pārņem varu. Tāpēc jāveido stipra lēmējvara un darboties spējīga izpildvara visos līmeņos.
Konservatīvie Satversmes tiesa ir Latvijas kā demokrātiskas valsts pārvaldes konstitucionāls orgāns, kura tiesības nedrīkst ierobežot, taču nepieciešams turpināt dialogu ar tiesnešiem par subjektīvisma elementu viņu lēmumos.

Kādus demogrāfiskās situācijas uzlabošanas pasākumus piedāvājat, lai nodrošinātu nācijas pastāvēšanu ilgtermiņā? Nosauciet vismaz trīs konkrētus pasākumus.

Politiskā partija “Republika” Nodokļu sloga mazināšana.
Bērnu kopšanas pabalsti nedrīkst būt mazāki kā pēdējo 6 mēnešu vidējie ienākumi.
Rindas uz bērnudārziem likvidēšana.
“SUVERĒNĀ VARA” Mēs piedāvājam nešķirot bērnus, bet piešķirt ģimenes valsts pabalstu 25% apmērā no minimālās mēnešalgas par katru bērnu. Mēs piedāvājam kompensēt neiegūto nodokļu atvieglojumu par apgādājamo tiem vecākiem, kuru algu apmērs nesasniedz kvalificējošos griestus. Mēs piedāvājam vientuļajiem vecākiem nodrošināt iespēju saņemt atvlieglojumu par apgādājamo dubultā apmērā. Mēs piedāvājam atbrīvot no IIN jauniešus līdz 25 gadu vecumam. Mēs piedāvājam iekļaut mājokļa remonta un būvniecības izmaksas attaisnotajos izdevumos, Mēs piedāvājam nodrošināt vienam no vecākiem palikt at bērnu līdz 3 gadu vecumam, saņemot auklei domāto pabalstu. Mēs piedāvājam atbalstīt adoptētājus, nodrošinot tiem apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu neatkarīgi no bērna vecuma.
“Apvienība Latvijai” 1. Sievietei jānodrošina sociālā aizsardzība bērna kopšanas laikā, to ieskaitot darba stāžā.
2. Jauno ģimeņu atbalsts ar dzīves vietas izvēli un iegādi.
3.pirmsskolas izglītība pēc iespējas tuvāk dzīves vietai.
LATVIJA PIRMAJĀ VIETĀ Mūsu partija virzīs Ģimeņu atbalsta likumu, kas kā prioritāti nostādīs sievietes un vīrieša savienību – laulību un bērnus. Ņemot vērā katastrofālos dzimstības rādītājus, Latvijā ģimeņu un bērnu atbalstam ir jābūt prioritātei visās nozarēs. Lai veicinātu dzimstību un apturētu cilvēku aizbraukšanu, lai panāktu vismaz 100 tūkstošu Latvijas pilsoņu atgriešanos, izveidosim Nacionālās attīstības fondu, novirzot tam 250 tūkstošus eiro no katras ārvalstu investora ģimenes, kam tiks piešķirta pastāvīgā uzturēšanās atļauja. No fonda par katru jaundzimušo ģimenes saņems vienreizēju pabalstu 5000 eiro apmērā. Ģimenei, kurā ir viens bērns, valsts dzēsīs 10% no hipotekārā kredīta, divu bērnu ģimenei – 20%, triju bērnu – 30%, četru bērnu – 60%, piecu bērnu un lielākai – 100% no kredīta summā līdz 100 000 eiro.
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Īstenosim Ģimenes pirmsskolas reformu, nodrošinot visiem bērnudārza pieejamību un finansējumu bērnu pieskatīšanai mājās.
Veidosim plašu atbalsta kompleksu jaunajiem vecākiem – sociālās stipendijas, studiju kredīta dzēšana, lielāks bērnu kopšanas pabalsts.
Palielināsim mājokļu pieejamību ģimenēm ar bērniem, ieviešot jaunu programmu – nomu ar izpirkumu ekonomiskā tipa privātmājai uz pašvaldības zemes.
“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” atbalsta progresivitātes principu ģimenes valsts pabalstam – ar katru bērnu ģimenei palielināt pabalsta apmēru. Ievērojami jāpaaugstina ģimenes valsts pabalsts par trešo un nākamajiem bērniem ģimenē.
“Saskaņa” iestājas par to, lai sievietēm par katru bērnu tiktu samazināts pensijas vecums.
Jānodrošina bērnu aprūpei nepieciešamo sociālo pakalpojumu pieejamība – vietas bērnudārzos un bērnu aprūpes centros, kā arī jārada apstākļi, lai bērnu aprūpe mājās būtu ekonomiski iespējama. Valstij jāgarantē, lai bērns saņemtu nepieciešamo aprūpi un izglītību arī tad, ja viņa ģimene nespēj to nodrošināt.
Mācību līdzekļu iegādei katra gada augustā jāievieš piemaksa ģimenes pabalstam. Grāmatas un darba burtnīcas vispārizglītojošo skolu audzēkņiem ir jānodrošina bez maksas.
Zaļo un Zemnieku savienība Mājokļa programma daudzbērnu ģimenēm īres tiesības, valsts un pašvaldību atbalsts daudzbērnu ģimenēm auklītēm, bērnudārziem ēdināšanai. Automašīnu iegādes daļēja maksas segšana.
TAUTAS KALPI LATVIJAI Bērnu uzturēšanas pabalstam jābūt atkarīgam no bērnu skaita ģimenē. Māmiņām bērnu audzināšana uzskatāma par darbu un šis laiks ieskaitāms darba stāžā. Neapliekamais minimums attiecināms uz bērniem un nestrādājošo sievu.
Politiskā partija “KATRAM UN KATRAI” *Bērna piedzimšanas pabalsts 5000 eiro;
*Pabalsts par katru bērnu 100 eiro /mēnesī;
*Brīvpusdienas katram bērnam skolā, pirmsskolā
*Sievietēm ar četriem un vairāk bērniem pensionēšanās no 60 gadu vecuma, darba stāžā ieskaitīts bērna kopšanas periods”
“APVIENOTAIS SARAKSTS – Latvijas Zaļā partija, Latvijas Reģionu Apvienība, Liepājas partija” 1) Ģimenes valsts pabalstu piešķirt no piedzimšanas brīža un pabalsta apmēru par 1.bērnu noteikt 50 eiro;
2) Vecāku pabalstu līdz 1,5 gada vecumam noteikt 60% no individuālās iemaksu algas;
3) Izmaksāt vecāku pabalstu arī strādājošiem vecākiem;
4) Jaunu, videi draudzīgu un zema enerģijas patēriņa mājokļu celtniecība, kā arī esošā dzīvojamā fonda;
5) Bērnu tiesību un interešu pārstāvniecībai ieviest Bērnu tiesību ombudu;
6) Bērnu veselīgai fiziskās un psihiskās veselības attīstībai un vecāku atbalstam veidot vienotu;
7) Turpināt pāreju no bez vecāku gādības palikušu bērnu aprūpes institūcijās uz aprūpi ģimenēs.
Konservatīvie 1) Ģimenes valsts pabalstu dubultošana;
2) Jaunu atbalsta programmu ieviešana un ešošo paplašināšana jaunu mājokļu būvniecībai, esošo mājokļu labiekārtošanai;
3) Papildus finansējums izglītībai.

Ar individuālajiem 13. Saeimas deputātu balsojumiem ir iespējams iepazīties šajā vietnē: https://www.saeima.info/deputati/

Asociācijas “Ģimene” komentāri par partijām, kas nav sniegušas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem

Jaunā VIENOTĪBA Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – partijas deputāta kandidāts Arturs Krišjānis Kariņš kā Ministru prezidents ne reizi pēc savas iniciatīvas  nesasauca Demogrāfisko lietu padomi, kas ir konsultatīva un koordinējoša valsts institūcija, kas izveidota, lai veicinātu vienotu valsts demogrāfisko politiku un tās īstenošanu visos valsts pārvaldes līmeņos. Padome izvērtē un koordinē valsts demogrāfiskās politikas īstenošanu, kā arī informē plašsaziņas līdzekļus par demogrāfiskās politikas jautājumiem. Demogrāfisko lietu padomes vienīgā sanāksme pēdējo četru gadu laikā tika sasaukta pēc NVO pieprasījuma, kuras vadīšanu K.Kariņš uzdeva tā brīža Labklājības ministrei R. Petravičai. Partija “Jaunā VIENOTĪBA”, lai arī pozicionē savu politisko darbību kā centrisku, tomēr ģimenes vērtību jautājumos tā realizē kreisi liberālu politiku, balsojot pret ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē, balsojot par viendzimuma partnerattiecību ieviešanu un nerūpējoties par demogrāfijas jautājumiem kā prioritāti un tautas pastāvēšanas garantu.
Attīstībai/Par! Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija ģimenes vērtību jautājumos realizē kreisi liberālu politiku, balsojot pret ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē un balsojot par viendzimuma partnerattiecību ieviešanu. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – partijas valdes līdzpriekšsēdētājs Daniels Pavļuts (Veselības ministrs) piedalījās 2022. gada Pride pasākumā Rīgā.
“PROGRESĪVIE” Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija nebija pārstāvēta 13. Saeimā. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – partija ģimenes vērtību jautājumos realizē kreisi liberālu politiku, atbalstot viendzimuma partnerattiecību ieviešanu. Daudzi partijas biedri aktīvi piedalījās 2022. gada Pride pasākumā Rīgā.
“Kristīgi Progresīvā Partija” Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija nebija pārstāvēta 13. Saeimā. Pārtijas priekšsēdētājs Andrejs Krasnikovs, atbildot uz biedrības jautājumiem, atsūtīja šādu ziņu: Kristīgi progresīvas partijas vārda gribu sniegt atbildi uz jūsu jautājumiem. Kristīgi progresīva partija iestājas par demokrātiskām vērtībām visur un visās darbībās. Neviens cilvēks ar savam interesēm nedrīkst būt neievērots un neuzklausīts demokrātiskā valstī. Kristīgi progresīvas partijas pilsonisko pozīciju veido divi pamata postulāti: mēs aizstāvam iedzīvotāju – kristiešu intereses (visos jautājumos) un darām to balstoties uz mūsdienīgas zinātnes sasniegumiem.  Par jūsu jautājumiem.  Diemžēl lielas noslodzes dēļ mēs nebijām spējīgi izveidot zinātnisko analīzi un apspriedi partijas zinātnisko darbinieku (un piesaistīto Latvijas zinātnieku) starpā. Vēlēšanu pozitīvo rezultātu gadījumā mēs to noteikti darīsim. Es varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem, bet tā būtu mana personīga pozīcija. Cik saprotu, tā jums nav interesanta, jo jūs interese partijas nostāja. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – katrai partijai priekšvēlēšanu laikā ir jāspēj atbildēt uz sabiedrības jautājumiem, īpaši tik nozīmīgā jomā kā ģimenes vērtību aizsardzība. Ja tā nespēj mobilizēties un, izvērtējot prioritātes, sniegt atbildes, tad pastāv pamatotas šaubas par to, ka partija spēs produktīvi un operatīvi strādāt Saeimā, kur jāspēj dinamiski pieņemt valstiski nozīmīgus lēmumus.
“Latvijas Krievu savienība” Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija nebija pārstāvēta 13. Saeimā. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – partijas programmā ir rakstīts “iestāsies par Satversmes preambulas atcelšanu, kas nosaka viena etnosa prioritāšu pārākumu pār Latvijas Tautas interesēm.” Uzskatām šo partiju par pretvalstisku, kas var kaitēt Latvijas neatkarībai un pastāvēšanai ilgtermiņā.
Politiskā partija “Stabilitātei!” Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija nebija pārstāvēta 13. Saeimā. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – partijas programmā nav atrodami pasākumi demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, kā arī pasākumi ģimeņu labklājības uzlabošanai. Partijas līderu publiskā komunikācija norāda uz partijas noslieci uz sociālismu.
Politiskā partija “Tautas varas spēks” Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija nebija pārstāvēta 13. Saeimā. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – nav skaidra partijas programma un attieksme pret demogrāfiju un plānotie pasākumi. Partijas līderis Valentīns Jeremejevsbieži ir redzams dažādos protesta pasākumos.
Partija “Vienoti Latvijai” Nesniedza atbildes uz biedrības Asociācija “Ģimene” jautājumiem. Partija nebija pārstāvēta 13. Saeimā. Biedrības Asociācija “Ģimene” komentārs – partijas programma balstās uz “Tautvaldību”, kas savā būtībā ir vērsta uz ģimenes kā vērtības celšanu, taču nav skaidrs, kādus pasākumus partija plāno veikt nonākot Saeimā, lai nodrošinātu demogrāfiskās situācijas uzlabošanu.

Dodies uz vēlēšanām š.g. 1. oktobrī jebkurā vietā Latvijā un balso gudri!

Dievs svētī Latviju!