Bērnu tiesību aizsardzības likums (turpmāk – BTAL) skar katru Latvijas ģimeni, kurā aug bērni. Tādēļ pēdējās nedēļās raisījās asas diskusijas par atvērto BTAL un jautājumiem saistībā ar bērna identitāti. 2021. gada 11. novembrī Saeimas deputātiem balsojumam tika nodots arī BTAL 50. panta pirmās daļas grozījums, kurš ietvēra priekšlikumu iekļaut definējumu “bērna bioloģiskā dzimuma identitāte”.

BTAL šī gada sākumā tika atvērts, lai tajā nostiprinātu regulējumu, kas paredz atbildību par nolaidību jeb bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšanu, bērna pamešanu novārtā un bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. Lai sagatavotu likumprojektu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izveidoja darba grupu, kurā diskusijas notika ar Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas, Rīgas pašvaldības policijas, Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas, nodibinājuma “Centrs Dardedze”, Latvijas sociālo darbinieku biedrības, SOS Bērnu ciemata asociācijas, Latvijas Bērnu foruma un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Kā tika izvēlēti minētie pārstāvji, nav skaidrs, jo citām nevalstiskajām organizācijām (NVO), kas strādā bērnu tiesību un ģimenes vērtību aizsardzības jomā, uzaicinājums piedalīties darba grupā netika nosūtīts.

Likumu pieņemšanas parastā kārtība nosaka, ka tie tiek skatīti trīs lasījumos. Pēc pirmā un otrā lasījuma ir iespējams iesniegt priekšlikumus un precizējumus likumā, ko var darīt Saeimas deputāti, Saeimas struktūrvienības un ministrijas. Visi priekšlikumi tiek skatīti attiecīgajā Saeimas komisijā. NVO var izteikt viedokli, kas nav juridiski saistošs.

Ņemot vērā, ka vecāku organizāciju neizpratni radīja pārraidītais seriāls bērniem “Uzticamais draugs Dūpijs”, kurš kopš 2020. gada 6. septembra tika pārraidīts svētdienas rītos LTV1 kanālā, kurā vienā no sērijām bērni vecumā 3-6 gadiem tika iepazīstināti ar puiku, kurš pārģērbjas meitenes drēbēs un priecājas, ka ir princese, deputāte Jūlija Stepaņenko, līdztekus citiem Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumiem, iesniedza priekšlikumu grozījumam 50. panta pirmajā daļai. Priekšlikums paredzēja papildināt jau esošu pantu, kas nosaka – “aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus, interneta resursus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai” ar vārdiem “vai bērna bioloģiskā dzimuma identitātei”.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šī priekšlikuma izvērtēšanu uzdeva Tieslietu ministrijai, organizējot saskaņošanu ar citām valsts pārvaldes institūcijām. Rezultātā, Tieslietu ministrija nāca klajā ar priekšlikumu – aizstāt vārdus “bērna bioloģiskā dzimuma identitāte” ar vārdiem “bērna identititāte”, skaidrojot, ka šis termins izriet no Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Bērnu tiesību komitejas komentāriem, ko tā izdevusi 2013. gadā. Pēc ANO Bērnu tiesību komitejas domām termins “bērna identititāte” ietver sevī sekojošas komponentes: dzimums, seksuālā orientācija, tautība, reliģiskā piederība un ticība, kultūras identitāte un individualitāte.

Skaidrojot BTAL piemērošanu attiecībā uz jēdzienu “bērna identititāte”, Labklājības ministrijas Parlamentārā sekretāre Evita Zālīte-Grosa informēja, ka jēdziena piemērošana notiks saskaņā ar ANO Bērnu tiesību komitejas skaidrojumu.

Vēloties noskaidrot, kā tapis šāds ANO Bērnu tiesību komitejas skaidrojums, speciālisti mēģināja sameklēt informāciju ANO oficiālajā tīmekļa vietnē, taču nekāda informācija nebija atrodama, tāpēc starptautiskajai organizācijai ADF International, kas nodrošina pārstāvniecību ANO komitejās, tika nosūtīts jautājums par šo skaidrojumu izstrādes procesu. ADF International speciālisti atbildēja, ka informācija ir skopa, taču ir atrasts šāds ieraksts (1):

“CRC/C/SR.1756 – CRC 62. sesijas kopsavilkums:

12. Priekšsēdētājs teica, ka komiteja rīkos retrītu 2013. gadā no 1. līdz 3. februārim, lai izstrādātu vairākus vispārīgus komentārus, jo īpaši tādus, kas attiecas uz bērna labākajām interesēm, tiesībām uz veselību, bērna tiesībām un uzņēmējdarbību un tiesības uz atpūtu, rotaļām un dalību kultūras dzīvē. Tā turpinās kopīgi ar Komiteju visu veidu diskriminācijas pret sievietēm izskaušanai izstrādāt savu vispārīgo komentāru projektu par kaitīgajām tradicionālajām praksēm.”

Kādi speciālisti vai organizācijas piedalījās ANO Bērnu tiesību komitejas “retrītā”? Kādas metodes tika pielietotas, definējot bērna labākās intereses un bērna identitāti? Šie ir jautājumi, uz kuriem atbildes nav pieejamas nedz sabiedrībai, nedz speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar ANO komiteju jautājumiem.

Izsakot neapmierinātību ar ANO Bērnu tiesību komitejas skaidrojumu, īpaši attiecībā uz bērna identitātes sasaistīšanu ar seksuālo orientāciju, 43 NVO vērsās pie Saeimas deputātiem ar aicinājumu nelietot BTAL 50. panta pirmajā daļā šādu bērna identititātes raksturojumu: dzimums, seksuālā orientācija, tautība, reliģiskā piederība un ticība, kultūras identitāte un individualitāte, kā arī atbalstīt deputātes J. Stepaņenko piedāvāto likumprojekta redakciju (paredzot aizsargāt bērnu bioloģiskā dzimuma identitāti) vai neveikt grozījumus BTAL 50. panta pirmajā daļā.

43 NVO iebilda pret bērna identitātes raksturojumu, kas balstās ANO Bērnu tiesību komitejas komentāros (kas nav juridiski saistoši), īpaši pret to, ka bērnam piemīt seksuālā orientācija. Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka, ka bērns ir persona no dzimšanas brīža līdz 18 gadu vecumam. Kā zināms dzimumnobiešana norisinās pusaudžu vecumā un nav attiecināma uz vecumposmu līdz dzimumnobriešanai.

Tāpat 43 NVO atgādināja, ka lielākā daļa mūsdienu priekšstatiem par seksualitāti balstās uz Alfrēda Kinsija (Alfred Kinsey) pētījumiem, (2) kas tika veikti pagājušā gadsimta vidū. Piemēram, grāmatā “Sexual Behavior in the Human Male” ir ievietoti dati par zēnu, vecumā no 2 mēnešiem līdz 15 gadiem, spēju sasniegt orgasmu, kura stimulēšanu nodrošināja pedofili, ar kuriem sadarbojās Alfrēds Kinsijs. Tātad šajos pētījumos tika izmantoti zīdaiņi, bērni un pusaudži, kuri tika izvaroti zinātniskos nolūkos. Šos pētījumus ļoti asi ir nosodījuši konservatīvi domājošie intelektuāļi, t.sk., PhD Judīte Raismane (Judith A. Reisman) (3). Arī mēs, kā nevalstisko organizāciju pārstāvji, neatbalstām tādu pētījumu veikšanu, kuros notiek vardarbība pret bērniem jebkādā tās izpratnē, līdz ar to, neatbalstām arī pētījumu rezultātus, kas ir iegūti, bērnu izmantošanas rezultātā. Bērni ir sabiedrības daļa, kurai kā, fiziski un intelektuāli nenobriedušajām personām, vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība.

Reaģējot uz 43 NVO vēstuli, arī Saeimas deputāti M. Kučinskis, M. Možvillo un K. Sprūde iesniedza savus priekšlikumus bērna bioloģiskā dzimuma aizsardzībai.

Visi opozīcijas deputātu iesniegtie priekšlikumi 2021. gada 11. novembrī Saeimas sēdē tika noraidīti.

Piedāvājam aplūkot Saeimas deputātu iesniegtos priekšlikumus:

J. Stepaņenko (LPV) – “50. pants. Bērns un spēles, filmas, plašsaziņas līdzekļi (1) Aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai, vai bērna bioloģiskā dzimuma identitātei.” BALSOJUMS. (Par 28, Pret 42, Nebalso 30)

M. Kučinskis (ZZS) – Izteikt likuma 50. panta pirmo daļu šādā redakcijā: (1) Aizliegts bērnam demonstrēt, pārdot, dāvināt, izīrēt un propagandēt rotaļlietas un videoierakstus, datorspēles, laikrakstus, žurnālus un cita veida publikācijas, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija vai no bērna bioloģiskā dzimuma atšķirīga dzimuma identitāte, kas rada draudus bērna garīgajai attīstībai. BALSOJUMS. (Par 26, Pret 38, Nebalso 36)

M. Možvillo un K. Sprūde (Frakcija “Neatkarīgie”) – Papildināt likuma 50. panta otro daļu aiz vārda “attīstībai” ar vārdiem “vai var izraisīt novirzi no dzimuma identitātes, interesi par dzimuma maiņu un noslieci uz homoseksualitāti”. Piebilde – M. Možvillo un K.Sprūde nebija ieradušies uz Saeimas komisijas sēdi aizstāvēt savu priekšlikumu. BALSOJUMS. (Par 28, Pret 43, Nebalso 29)

Secinājumi

Nav noslēpums, ka Saeimā lielākoties tiek noraidīti opozīcijas deputātu iesniegtie priekšlikumi tikai tāpēc, ka tie nav iesniegti no pozīcijas deputātu puses. Priekšlikumi reti kad tiek izskatīti pēc būtības. Vai pie vainas ir neveselīga politiskā konkurence?

Pēc gada norisināsies 14. Saeimas vēlēšanas, un vairākas partijas jau ir uzsākušas priekšvēlēšanu kampaņu. Pozīcijas partiju nevēlēšanās “dāvināt bonusus” opozīcijai ir cilvēciski saprotama, taču šādās intrigās pazūd patiešām labi un vērtīgi priekšlikumi, īpaši tādi, kas skar visvājākos sabiedrības locekļus – bērnus.

Par iepriekš minētajiem priekšlikumiem nebalsoja ⅓ Saeimas deputātu. Ir nopietni jāpārskata Saeimas deputātu tiesības nebalsot jeb atturēties. Tiešais deputātu pienākums ir pieņemt likumus, nevis atturēties no likumu pieņemšanas.

Atsauces:

(1) CRC/C/SR.1756 – Summary record of the 62th session of the CRC.

12. The Chairperson said that the Committee would hold a retreat from 1 to 3 February 2013 to work on several general comments, in particular those relating to the best interests of the child, the right to health, the rights of the child and business and the right to leisure, play and participation in cultural life. It would continue to jointly develop with the Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women its draft general comment on harmful traditional practices.

(2) https://www.nytimes.com/2004/10/03/movies/alfred-kinsey-liberator-or-pervert.html

(3) https://soldnomore.org/profile/judith-a-reisman-phd-child-protection-institute/

Ja atradi vērtīgu saturu, atbalsti mūs, lai varam turpināt radīt: ZIEDOT