Sakām lielu paldies tiem 123 senioriem, kuri atrada laiku un devās uz pašvaldību, lai parakstītos par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē! Paldies jums! Katrs paraksts ir ļoti nozīmīgs!

Ir pašvaldības, kurās senioriem parakstīšanās ir bez maksas. Paldies tām pašvaldībām, kas atsaucās Latvijas Vīru biedrības aicinājumam un š.g. janvārī noteica atvieglojumus senioriem, personām ar invaliditāti, trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.

Tā kā parakstīties par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē ir iespējams jebkurā pašvaldībā, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, aicinām izmantot šo iespēju un izvēlēties tās pašvaldības, kurās var parakstīties bez maksas.

Lai iedrošinātu citus seniorus doties parakstīties un atvieglotu parakstīšanās procesu, esam sagatavojuši infografiku, kas parāda veicamos soļus iedzīvotājiem, kuriem ērtāk ir parakstīties papīra formā pašvaldībā.

LEJUPIELĀDĒ, izdrukā un informē seniorus:

Uzziņai: Latvijā līdz 2022. gada 29. jūlijam norisinās parakstu vākšana par tautas nobalsošanas ierosināšanu par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Līdz š.g. 15. aprīlim par iniciatīvu parakstījušies 26 181 pilsoņi. Vairāk informācijas par parakstīšanās iespējām un likumprojekta saturu vietnē: https://pargimeni.lv/