Mana latviešu tauta!

Šodien vēlos no visas sirds Jūs sveikt Latvijas neatkarības 104. gadadienā.

Tēvi, mums ir dots mandāts sargāt, apgādāt un rūpēties. Sargāt ne tikai sevi, bet arī savu bērnu prātus! Apgādāt ne tikai sevi, bet arī savas ģimenes emocionālo banku! Rūpēties ne tikai par savām vērtībām, bet arī par tautas vērtībām, uz kuru pamatiem mūsu bērni un mazbērni veidos savas vērtības un ģimeni!
Es novēlu, ka katrs tēvs Latvijā godam nes savu mandātu sargāt, apgādāt un rūpēties!

Aizņemtība ir kā vīruss, kas aizmiglo skatu uz svarīgāko un nozog šo tēva mandātu.

Tāpēc es novēlu, ka katrs tēvs Latvijā skatītos ilgtermiņā, redzētu savus bērnus lepojamies par savu vectēvu, kurš rādījis ne tikai vērtību dzīvesveidu, bet arī ir aktīvi pretojies svešām ideoloģijām!

Šodien Latvijai ir nepieciešami Tēvi, lai rīt kā tauta varam uzplaukt!
Šodien, 18.novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, es vēlu, ka Latviešu Tēvu sirdis ir pievērstas bērniem, lai rīt varam teikt, ka Dievs ir svētījis Latviju!

Dievs, svētī Latviju!

Andars Ignacs

Latvijas Vīru biedrības vadītājs