Ārste, deputāte, piecu bērnu māte un septiņu bērnu vecmāmiņa Päivi Räsänen Somijā tiek apsūdzēta par “naida runu”. Apsūdzība par laulības un cilvēka seksualitātes atspoguļojumu kādā 2004. gada izdotajā brošūrā, par viedokli 2019. gada radio diskusijā un ierakstu 2019. gada vietnē Twitter. Helsinku rajona tiesa ir noteikusi Somijas parlamenta deputātes lietas izskatīšanas datumu – 2022. gada 24. janvārī.

Plaša starptautiska uzmanība pievērsta Somijas 61 gadus vecajai piecu bērnu mātei un septiņu bērnu vecmāmiņai Päivi Räsänen, kura 24. janvārī stāsies Helsinku rajona tiesas priekšā par viņai izvirzītajām trim apsūdzībām. Tās, Somijas bijušajai iekšlietu ministrei un esošajai Kristīgo demokrātu deputātei, izvirzītas par viņas izteikumiem pret homoseksuālistiem, geju savienībām un konkrētas baznīcas iesaisti “Praida” pasākuma sponsorēšanā. (1) Ja Räsänen atzīs par vainīgu, viņai draud naudas sods vai pat divu gadu ieslodzījums.

Ieraksts Twitter, kas izraisa ažiotāžu

Somija starptautiskajā arēnā tiek pozicionēta kā valsts ar ļoti augstu novērtējumu ikgadējos Freedom House pētījumos par politiskajām tiesībām un pilsoniskajām brīvībām 210 valstu starpā. Somija pērn ieņēma 2. vietu organizācijas “Reportieri bez robežām” veidotajā Preses brīvības indeksā. Freedom House starptautiskajos ziņojumos tiek pausts, ka valstī kopumā reliģiskā brīvība ir garantēta konstitūcijā un praksē tā kopumā tiek ievērota. (2) Vārda brīvību Somijā aizsargā konstitūcijas 12. pants. Tomēr apsūdzības process pret Räsänen kā augsta ranga politiķi, kas uzdrīkstējās atklāti paust savu viedokli un reliģisko pārliecību norisinās, lai arī Freedom House savā atzinumā min – “Somijā bažas vien rada galēji labējā naida runa un vandālisma incidenti, kas vērsti pret ebreju un musulmaņu kopienām”. (3)

Räsänen ir bijusi Somijas parlamenta deputāte jau kopš 1995. gada. No 2004. līdz 2015. gadam bijusi Kristīgo demokrātu priekšsēdētāja, bet no 2011. līdz 2015. gadam bijusi Iekšlietu ministre, kuras laikā viņa bija atbildīga par baznīcas lietām Somijā. Viņa nenogurstoši allaž iesaistījusies valsts politiskajā dzīvē un cieši iestājusies par laulības un ģimenes vērtībām. Šobrīd “gaismā” tiek celts 2004. gadā kādā brošūrā iekļautais politiķes viedoklis par laulības institūciju un cilvēka seksualitāti. Eļļu ugunij pielēja viņas komentāri, kas tikuši pausti 2019. gada jūnijā radio raidījumā un ieraksts tviterī, kas bija adresēts viņas draudzes vadībai.

Būdama aktīva Somijas luterāņu baznīcas locekle, Räsänen caur ierakstu vietnē Twitter paudusi iebildumus par draudzes iesaisti LGBT pasākuma oficiālā sponsorēšanā, kam papildus pievienots Bībeles teksta attēls. Deputātes 2019. gada 17. jūnija ieraksts vietnē Twitter, kas izraisīja milzu ažiotāžu bija šāds: “Draudze, kuras locekle arī es esmu, ir paziņojusi, ka ir “SETA Helsinki Pride 2019” oficiālais partneris. Kā Baznīcas doktrīna, Bībele, saskan ar domu, ka kauns un grēks tiek pacelti līdz lepnumam?” (4)

Somijas likumdošanā par pārkāpumiem pret etniskajām grupām tiek paredzēts ieslodzījums pat līdz diviem gadiem. Jāpiemin, ka policija jau bija nolēmusi pārtraukt izmeklēšanu saistībā ar Räsänen pausto viedokli pirms vairāk nekā 16 gadiem konkrētā brošūrā kādam kristīgajam fondam. Viņas izteikumi par cilvēka seksualitāti, kā minēja policija, nav pietiekams pamats, lai uzsāktu kriminālvajāšanu.

Kopš pirmās apsūdzības 2019. gada jūnijā pagāja vairāk nekā gads, līdz ģenerālprokurors izlēma izvirzīto apsūdzību tomēr turpināt. 2020. gada 2. martā policija parlamenta deputāti pratināja jau nākamo reizi. (5)

Reliģijas eksāmens krimināllietā

Šī gada 30. jūlijā parlamenta deputāte informēja sabiedrību par iesniegto prasību Helsinku apgabaltiesā, ka tiesības noraidīt apsūdzību par Bībeles citāta ierakstu vietnē Twitter pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 9. pantu. (6) “Saskaņā ar iedibināto panta interpretāciju autoritātei reliģiskajos jautājumos jābūt absolūti neitrālai. Ģenerālprokurora lēmums apsūdz mani par trim dažādām darbībām. Mani tur aizdomās gan par kūdīšanu pret cilvēku grupu saistībā ar maniem izteikumiem brošūrā, ko publicēju pirms aptuveni 16 gadiem, gan par dalību Rubena Stillerina (Ruben Stillerin) diskusiju programmā 2019. gada 19. decembrī. Kā arī, esmu apsūdzēta par 2019. gada 17. jūnijā publicētu Twitter atjauninājumu, kas, galvenokārt, sastāv no Bībeles teksta. Apsūdzība par ierakstu vietnē Twitter ir īpaši problemātiska no tiesiskā viedokļa, jo tā koncentrējas tikai uz reliģijas brīvības pamatjomu – likumības novērtēšanu. Kā krimināllieta Bībeles tekstu piemērojamībā Somijas tiesā iepriekš nav apspriesta. Šī apsūdzība patiesībā ir jautājums par Bībeles pantu izplatīšanas un publiskošanas likumību.”

Deputāte skaidro, ka apsūdzība, kas balstīta Bībeles tekstā, nav derīga kā pamats tiesvedībai, jo tiesa, ieņemot nostāju tik nozīmīgā reliģiskā jautājumā, pārkāptu savu neitralitātes pienākumu. Turklāt, saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, nevienam nav jāattaisno sava ticība varas priekšā. Politikas nozīme šajā gadījumā tiek uzsvērta, jo kriminālprocess kā tāds, visticamāk, izdarīs smagu spiedienu cilvēkam atteikties no savas ticības. “Uzskatu šo par svarīgu prejudiciālu nolēmumu, lai turpmāk nevienam nebūtu jākārto reliģijas eksāmens krimināllietās un tiesneša priekšā jāattaisno sava ticība vai Bībeles pantus. Likumam nevajadzētu ņemt vērā manu Bībeles citāta ierakstu vietnē Twitter.”

Tolerance – divvirzienu iela

Starptautiska organizācija ADF International turpinās atbalstīt Räsänen aizstāvību, lai aktualizētu ikviena tiesības brīvi dalīties savā pārliecībā. “Vārda brīvība ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem. Somijas ģenerālprokurora lēmums izvirzīt šīs apsūdzības rada baiļu un cenzūras kultūru. Ja tādi apņēmīgi ierēdņi kā Päivi Räsänen tiek apsūdzēti par savas dziļi iedibinātās pārliecības paušanu, tas rada negatīvu ietekmi uz ikviena tiesībām brīvi runāt,” sacīja ADF International izpilddirektors un grāmatas “Censored” autors Pols Kolmans (Paul Coleman). ADF International jurists Lorkans Praiss (Lorcan Price) norāda, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir apstiprinājusi, ka tiesības uz vārda brīvību neaizsargā tikai populāras idejas, bet arī tās, kas apstrīd status quo. “Jūs varat atbalstīt Räsänen kundzes vārda brīvību neatkarīgi no tā, vai piekrītat viņas nostājai vai nē. Ja mēs vēlamies brīvību sev, mums tā ir jāattiecina uz tiem, pat kuriem mēs nepiekrītam. Tolerance ir divvirzienu iela. Cilvēku ar atšķirīgu pārliecību izdzīšana no publiskā laukuma ir ne tikai starptautisko un Eiropas tiesību aizsargāto tiesību pārkāpums, bet arī padara mūsu sabiedrību nabadzīgāku,” tā ADF International jurists. (7)

Apsūdzētajai politiķei tiesā palīdzēs pieredzējušais un augsti kvalificētais jurists Matti Sankamo, kā arī būtisku atbalstu sniedz pārstāvji no starptautiskā juristu tīkla “Alliance Defending Freedom Network”.

Sabiedrības atbalsts – ievērojams

Nupat sniegtajā intervijā Tamperes laikrakstam “Iltalehti” apsūdzētā parlamenta deputāte norāda, ka nebūt šo procesu neizjūt kā pazemojumu. (8) “Ir gods aizstāvēt vārda brīvību. Tas nav apkaunojums, jo es aizstāvu demokrātiju. Turklāt es katru dienu saņemu pārsteidzošu atbalstu gan no Somijas, gan citām valstīm. Pagājušajā nedēļā man savu atbalstu izteica Krievijas pareizticīgo baznīca, kā arī es sniedzu interviju kristīgajam žurnālam “Decision”, kuru dibinājis slavenais evaņģēlists Billijs Grehems.”

Savukārt, prokurors, kas uztur apsūdzību, šobrīd “slīkstot” parakstu jūrā, kas ir kā protesti pret izvirzītajām apsūdzībām. (9) Konservatīvā nevalstiskā organizācija “Citizen Go” 28. septembrī ieradās Somijas prokuratūrā ar vairāk nekā 200 000 savāktiem parakstiem no visas pasaules. Sešu mēnešu laikā šī organizācija prokuratūrai bija nosūtījusi gandrīz 1600 e-pastu, kuros katrā bija apkopoti teju 100 paraksti. Sākotnējie e-pasti saņemti angļu un slovāku valodā, vēlāk tiem pievienojās personu paraksti no Vācijas, Portugāles, Itālijas, Ungārijas, Polijas, Spānijas, Francijas un vēl citām valstīm. E-pasti saturēja tādus kā lūgumrakstus ar galveno teikumu – “Nesūtiet Päivi Räsänenu uz cietumu par viņas kristīgās pārliecības paušanu.”

Līdz 21. oktobrim prokuratūra bija jau saņēmusi turpat 500 citu sabiedrības locekļu ziņojumus un sašutumus, ka prokurors bija licis policijai vispār veikt iepriekšēju izmeklēšanu, nemaz nerunājot par spēkā esošajām apsūdzībām.

Räsänen pauž pārliecību, ka viņas valsts Somija tomēr ievēros vārda un reliģijas brīvību, kas ir noteikta pamattiesību dokumentā un starptautiskajās konvencijās. Deputāte uzsver, ka aizstāvēs savas tiesības atzīt savu ticību, lai šīs pašas tiesības uz reliģijas un vārda brīvību netiktu atņemtas citiem, kā arī, ka viņa negrasās atkāpties no savas pārliecības, kas balstīta Bībelē.

Viņa saka: “ Jo vairāk kristieši klusēs par strīdīgām tēmām, jo šaurāka kļūs vārda brīvības telpa. Šī lieta tiek uzskatīta par satraucošu precedentu vārda un reliģijas brīvībai. Desmitiem ārvalstu žurnālistu ir sazinājušies un veikuši intervijas ar mani, kā rezultātā katru dienu tiek saņemti atbalsta ziņojumi no visas pasaules. Un es priecājos, ka šobrīd pasaulē ir daudz lūgšanu par Somiju.” (10)

Citizen Go platformā parakstījušies jau 230 000 cilvēku, paraksties arī Tu PAR Päivi Räsänen atbalstu ŠEIT

Izmantotie avoti:

(1) https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6ea41329-5d95-4c4a-b869-b27486cba502?fbclid=IwAR0OyaHr-f8ATDEbxkHn3a421mA0aB5Xb362apAkmdnCX0xANkJwP-9t0X0

(2) https://freedomhouse.org/country/finland/freedom-world/2021

(3) https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=publisher&docid=5b2cb871a&skip=0&publisher=FREEHOU&querysi=Finland&searchin=fulltext&sort=date

(4) https://twitter.com/paivirasanen/status/1140692483397115909?lang=en

(5) https://adfinternational.org/free-speech-case-long-serving-finnish-mp-faces-criminal-investigation-for-questioning-church-leadership-on-twitter/

(6) https://www.paivirasanen.fi/2021/08/oikeuden-tulee-jattaa-tutkimatta-raamattu-twiittini/

(7) https://adfinternational.org/free-speech-case-long-serving-finnish-mp-faces-criminal-investigation-for-questioning-church-leadership-on-twitter/

(8) https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/6ea41329-5d95-4c4a-b869-b27486cba502?fbclid=IwAR0OyaHr-f8ATDEbxkHn3a421mA0aB5Xb362apAkmdnCX0xANkJwP-9t0X0

(9) https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008362584.html

(10) https://www.paivirasanen.fi/2021/11/huoli-sananvapaudesta-on-valikoivaa/

Ja atradi vērtīgu saturu, atbalsti mūs, lai varam turpināt runāt: ZIEDOT